Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

13-11-2018
Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen zoekt bijkomende vrijwilligers
De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen zoekt bijkomende vrijwilligers. De vzw vervult een belangrijke preventietaak inzake verkeersveiligheid in onze provincie. Dankzij een samenwerking met de private sector beschikt de vzw over een tuimelwagen, een rijsimulator en motorsimulator. Die worden uitgeleend voor veiligheidsevents van politiezones, scholen en bedrijven in West-Vlaanderen.
Taakstelling vrijwilligers: vervoer en bediening van tuimelwagen, rijsimulator en motorsimulator bij uitlening.
Benieuwd naar de werking van de vzw? Bezoek onze website www.verkeersveiligwestvlaanderen.be .
Voor meer info rond het vrijwilligerswerk kan je e-mailen naar mia.vantuyckom@west-vlaanderen.be  .
Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen zoekt bijkomende vrijwilligers