Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

08-11-2018
Aanwerving Technisch Beambte (m/v) Openbare Werken en Patrimnium
Het stadsbestuur van Lo-Reninge gaat over tot het inrichten van een examen voor de aanwerving en voor het aanleggen van een werfreserve voor de functie van een:
 
TECHNISCH BEAMBTE (m/v)
OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM

 

● met voltijdse prestaties 38u/week
● niveau E1-E3 in contractueel verband
● een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar

Functie:
U maakt deel uit van de afdeling grondgebiedszaken, dienst openbare werken en patrimonium, en staat onder de leiding van en rapporteert aan de technisch coördinator
De dienst openbare werken en patrimonium staat in voor de aanleg, de instandhouding, de renovatie en het onderhoud van de stedelijke accommodaties en infrastructuur zodat de burgers en de verschillende stedelijke diensten kunnen beschikken over een aangepaste, veilige, comfortabele omgeving en een degelijk onderhouden patrimonium.

Diplomavoorwaarden:
Er is geen diploma of studiegetuigschrift vereist.

Wij bieden:
▪ extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding
▪ relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen voor maximum 10 jaar

Kandidatuurstelling:
De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae en een recent uittreksel uit het strafregister moeten uiterlijk op vrijdag 14 december 2018 ingediend worden door een per post verzonden sollicitatiebrief of door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, stadsbestuur Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo-Reninge.

Voor alle inlichtingen i.v.m. diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het examenprogramma kan u contact opnemen met:

Stadsbestuur Lo-Reninge, mevr. An Trooster - tel. 058/33.01.17 - e-mail: an.trooster@lo-reninge.be

Aanwerving Technisch Beambte (m/v) Openbare Werken en Patrimnium