Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

18-09-2018
Aangifteformulier landbouwschade - UITERSTE TIJDSTIP VAN INDIENING DONDERDAG 20 SEPTEMBER OM 12 UUR

Wie schade heeft als gevolg van de droogte, kan via onderstaande link het document 'schade aan teelten' downloaden. Het ingevulde document kan u mailen naar an.trooster@lo-reninge.be. 

De aangifteformulieren moeten uiterlijk tegen donderdag 20 september 2018 om 12 uur binnengebracht worden in het administratief centrum, Markt 11 in Lo. 

Schade aan teelten

Aangifteformulier landbouwschade - UITERSTE TIJDSTIP VAN INDIENING DONDERDAG 20 SEPTEMBER OM 12 UUR