Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

02-08-2018
Kleine versoepeling maatregelen voor een spaarzaam watergebruik in West-Vlaanderen - captatieverbod op onbevaarbare waterlopen en voorlopig verbod op

Er viel sinds juni in West-Vlaanderen amper neerslag. De drinkwaterproductie komt dus in het gedrang. Het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig drooggelegd.

In het nieuwe politiebesuit van 2 augustus 2018  is er een kleine versoepeling ten opzichte van het politiebesluit van 19 juli 2018 (dat vervangen wordt door het politiebesluit van 2 augustus 2018). Voortaan is de sproeiperiode van 18 tot 10 uur (ipv van 20 tot 8 uur).

Voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen geldt nog altijd een captatieverbod. De situatie wordt op de voet opgevolgd. Er is een informatiepunt beschikbaar op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Op deze website is een overzicht opgenomen van alternatieve waterbronnen. De verziltingsproblematiek neemt toe. De situatie is nog niet zo dramatisch als vorig jaar. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee en voor beregening van bepaalde gewassen. Verder komt de drinkwaterproductie in het gedrang. We bevinden ons net in de piek van het toeristisch seizoen waarin het drinkwaterverbruik verdubbelt.

Zorg dragen voor ons water vergt een collectieve inspanning. Er is daarom onmiddellijk een gebruiksbeperking van kracht. We willen het water ook slimmer inzetten. Op de warmste momenten van de dag is er meer verdamping. Het sproeien van grasperken, gazons, sportvelden en het beregenen van gewassen is daarom enkel nog toegelaten tussen 20u en 8u. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1600 euro.

De aanhoudende droogte zorgt ook voor brandgevaar. In alle natuurdomeinen van West-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een rook- en vuurverbod.

 

Politiebesluit van de gouverneur van 2 augustus 2018 betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen.

Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen.

Kleine versoepeling maatregelen voor een spaarzaam watergebruik in West-Vlaanderen  - captatieverbod op onbevaarbare waterlopen en voorlopig verbod op