Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

05-07-2018
De check-list van de reiziger

Ga je binnenkort op reis? De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft een checklist opgemaakt voor de reiziger:

•Paspoort en/of identiteitskaart met een geldigheidstermijn tot minstens 6 maanden na de terugkeer
•Reisverzekering (ziekte, ongeval, repatriëring...)
•Rijbewijs en reisklare auto
•Verplichte vaccinaties
•Raadpleging van het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het land van bestemming
•Inschrijving op www.travellersonline.be (kosteloos).

Waarom inschrijven?
•doet er zich op jouw reisbestemming een noodsituatie voor? Dan beschikken zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de ambassades en consulaten in het buitenland meteen over jouw contactgegevens. Zo kunnen zij je snel contacteren voor informatie of bijstand indien nodig.
•in geval van nood kunnen de consulaire diensten ook jouw contactpersoon in België verwittigen
•jouw contactgegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden enkel gebruikt tijdens een crisissituatie
•jouw persoons- en verblijfgegevens worden twee weken na afloop van uw reis gewist uit het systeem
•registreren wordt niet enkel aangeraden voor verre landen. Ook in een land binnen de Europese Unie kan zich een noodsituatie voordoen.

Lijst van nuttige telefoonummers:
•belangrijke contactpersonen (gezinsleden, vrienden, werkgever)
•touroperator
•reisverzekering
•ziekenfonds
•bank
•Belgische diplomatieke vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) ter plaatse (of vertegenwoordiging van een andere Europese lidstaat, in het geval België geen vertegenwoordiging heeft)

 

Goed om te weten

Als je in het buitenland met een ernstige situatie wordt geconfronteerd (zwaar ongeval, aanhouding, noodsituatie...) kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Belgische of Europese consulaire bijstand in het kader van de Wet Consulaire Bijstand. Voor meer informatie: www.consulairebijstand.be.

De check-list van de reiziger