Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

04-01-2019
Geen hondenpoep op straat en honden aan de leiband
Het stadsbestuur kreeg de voorbije maanden verschillende meldingen van loslopende honden en hondenpoep op straat. Wij willen de eigenaars van honden er op attent maken dat die op openbaar domein altijd aan de leiband moeten en dat hondenpoep dient opgeruimd te worden. Wie zich daar niet aan houdt, kan hiervoor een GAS-boete krijgen. Graag verwijzen wij hiervoor naar Hoofdstuk 6, 6.2 in de ‘Algemene Politieverordening ter voorkoming van overlast'. Dank voor uw begrip.

6. DIEREN

6.2 In de openbare ruimte moet de begeleider van een hond deze aan de leiband houden.
Agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de begeleider zodra ze de openbare ruimte betreden, behoudens honden van diensten van politie, douane, erkende bewakingsondernemingen of hulporganisaties. Onder agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke hond wordt begrepen
elke hond die, als hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en onmiskenbaar dreigende wijze naar iemand zou toelopen
elke hond die iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of die reeds iemand heeft aangevallen, gebeten of verwond zonder provocatie
elke hond die een ander dier verwondt, bijt of aanvalt zonder provocatie of die reeds een ander dier heeft aangevallen, gebeten of verwond zonder provocatie.
Het is de eigenaars, bezitters, bewakers of houders van honden verboden, hun honden op te hitsen of niet tegen te houden wanneer die de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.
Op het eerste verzoek van de politiediensten moeten de begeleiders hun hond verwijderen van manifestaties met grote volkstoeloop, waar de aanwezigen geen mogelijkheid hebben, de hond te ontwijken.
Iedereen die een hond begeleidt moet in het bezit zijn van voldoende recipiënten voor het opruimen van de hondenpoep. Als de hond de openbare ruimte bevuilt, is de begeleider ertoe gehouden het vuilnis te verwijderen en de bevuilde plaats te reinigen, behoudens op de daartoe bestemde plaatsen die door het gemeentebestuur met duidelijke signalering zijn aangeduid. Het opgeruimde vuilnis mag enkel in de daartoe door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde recipiënten worden achtergelaten.

Geen hondenpoep op straat en honden aan de leiband