Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

25-10-2017
Snelheid nog steeds te hoog
De politiezone Spoorkin deed onlangs snelheidsmetingen in Lo-Reninge. Het valt op dat, ondanks de vele sensibiliseringsacties vanuit het stadsbestuur en de politiezone, 15% van de gecontroleerde voertuigen in de bebouwde kom en maar liefst 28% buiten de bebouwde kom toch nog te snel rijdt. Het stadsbestuur betreurt die cijfers. In overleg met PZ Spoorkin zal het stadsbestuur kijken hoe er verder actie (preventief, maar ook repressief) kan ondernomen worden.

 

Snelheid nog steeds te hoog