Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

03-05-2017
Vacature Diensthoofd Personeel en HR Hulpverleningszone Westhoek

De Hulpverleningszone Westhoek is op zoek naar een diensthoofd Personeel en HR. Hij of zij leidt en coördineert de werking van de dienst, met het oog op een performant personeelsbeheer en correcte loonadministratie ten behoeve van de leidinggevenden en de personeelsleden. Het diensthoofd personeel en HR staat in voor een op HR geïnspireerd personeels-beleid opdat ieder personeelslid voldoende ontplooiingsmogelijkheden heeft in het streven naar een 'lerende organisatie'-cultuur.

Meer info op deze link  

Vacature Diensthoofd Personeel en HR Hulpverleningszone Westhoek