Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

30-03-2017
Vanaf 9 mei: toegang met eID op recyclagepark Vleteren
Vanaf 9 mei: toegang met eID op recyclagepark Vleteren

Om de bezoekers nog beter van dienst te zijn, wordt het recyclagepark in Vleteren vernieuwd. Nieuwe zuilen met een touchscreen staan er al een tijdje. Maar vanaf 9 mei heb je geen aparte toegangskaart meer nodig om het park te bezoeken. Bewoners en tweede verblijven met een Belgische identiteitskaart kunnen zich aanmelden met hun elektronische identiteitskaart (eID). Bedrijven en tweede verblijven met een buitenlandse identiteitskaart dienen wel nog een aparte chipkaart te gebruiken.
Een vernieuwing waarbij je je heel wat vragen stelt? Hierbij wat antwoorden.

Hoe geraak ik binnen op het recyclagepark vanaf 9 mei?
Met je eID of met een speciale chipkaart.

Voortaan krijgen inwoners en Belgische tweede verblijvers toegang tot het park via hun elektronische identiteitskaart (eID). Een aparte toegangskaart is niet meer nodig. Ook het oude kaartje werkt niet meer! Opgelet: elk lid van het gezin heeft toegang met zijn persoonlijke eID. Jouw eigen eID hoef je dus niet mee te geven als een gezinslid een bezoek brengt aan het recyclagepark.

Bedrijven, verenigingen,... en niet-Belgische tweede verblijvers dienen een speciale chipkaart aan te vragen bij de IVVO Klantendienst. Dit kan via de website www.ivvo.be. Bovenaan kies je voor de knop Klantendienst. Een chipkaart kost voor niet-Belgische tweede verblijvers 8 euro, btw inclusief. Bedrijven betalen 8 euro per chipkaart, exclusief 21% btw of 16 euro (exclusief 21% btw) voor een gepersonaliseerde chipkaart met bedrijfslogo op de keerzijde.

Kan iemand anders in mijn plaats naar het recyclagepark gaan zonder dat ik mijn e-id meegeef?
Dat is mogelijk mits aankoop van een speciale chipkaart voor 8 euro, btw inclusief bij de IVVO Klantendienst op 057/21 41 60.

Hoe kan ik betalen op het recyclagepark?
• Met je tegemoetkoming van het gemeentebestuur
• Met bancontact
• Met provisie

Per inwoner voorziet de gemeente een tegemoetkoming van 20 euro. Deze tegemoetkoming ontvang je op 1 januari. Ben je ingeschreven als nieuwe bewoner tijdens het jaar, dan wordt de tegemoetkoming berekend op datum van inschrijving in het bevolkingsregister. Wijzigingen tijdens het jaar (bv. geboorte, overlijden, bijwonende partner,...) wijzigen niets aan de tegemoetkoming die je hebt ontvangen op 1 januari. Indien jouw tegemoetkoming niet is opgebruikt op 31 december, komt deze te vervallen daar deze niet wordt overgezet naar het volgende jaar. Een officieel ingeschreven tweede verblijven ontvangt 20 euro tegemoetkoming per jaar. Kom je niet toe met je tegemoetkoming tijdens het jaar, dan zal je moeten bijbetalen.

Voortaan krijg je ook geen toegang meer tot het recyclagepark indien jouw rekening een negatief saldo vertoont. Je kan het park ook niet verlaten vooraleer het negatief saldo is vereffend. Betalen kan met jouw bankkaart (enkel bancontact, geen kredietkaart) op het recyclagepark of via het storten van een provisie op de rekening van het recyclagepark. Via een overschrijving (BE89 0970 1729 3985, BIC GKCCBEBB) plaats je op voorhand een bepaald bedrag op je toegangskaart. Een blanco overschrijvingsformulier kun je steeds verkrijgen op het recyclagepark. Vergeet bij overschrijving zeker niet om bij de mededeling je klantnummer te vermelden.
Als je betalende fracties aanbrengt op het recyclagepark dan wordt minimum 5 kilogram aangerekend per fractie. Hou hiermee rekening. Wacht met een bezoek aan het recyclagepark tot je een voldoende hoeveelheid hebt. Zo vermijd je meerdere ritten naar het park.


Wat kan ik gratis brengen naar het recyclagepark?
• Klein gevaarlijk afval
• Hol glas
• Papier en karton
• Oude metalen
• Textiel
• Frituurolie
• Motorolie
• Elektro
• Harde plastics
• Piepschuim


Voor welk afval dien ik te betalen?
- BRANDBAAR GROFVUIL zoals plastiek, isolatie, tapijt,...
GROOT HUISVUIL met afmetingen groter dan 1 meter worden niet aanvaard op het park. Raadpleeg de afvalkalender voor een huis-aan-huis ophaling van groot huisvuil (op afroep).
Voor herbruikbare goederen : bel Kringwinkel West : 078/15 50 05
- INERT BOUWAFVAL : 4 fracties gescheiden houden :
STEENPUIN - GEWAPEND BETON
KERAMIEK, PORSELEIN EN CELLENBETON
ETERNIET OF GEBONDEN ASBEST
GIPSPLATEN
De doe-het-zelver kan er terecht met kleine hoeveelheden steenslag, cement, porselein, aardewerk, tegels,... Voor grotere hoeveelheden dient men op een containerdienst beroep te doen.
- HOUTAFVAL zoals afbraakhout en meubilair
- TUINAFVAL : snoeihout, gras en bladeren; doch groenten en fruit worden niet aanvaard (meegeven met gft-inzameling : zie afvalkalender of zelf composteren in een compostvat, te koop op het recyclagepark)

Welke zijn de tarieven op het recyclagepark?

Fractie                      Particulieren en tweede verblijven      Bedrijven, verenigingen,...
grofvuil (brandbaar afval) 0,17 €/kg      0,17 €/kg

Asbestafval 0,17 €/kg      0,17 €/kg

vanaf 201 kg/gezin/jaar,     Vanaf de eerste kg te betalen

eerste 200 kg/gezin/jaar gratis 


Inert bouwafval 0,03 €/kg                                        0,03 €/kg
Houtafval 

Tuinafval 0,05 €/kg     0,05 €/kg

 

 

Met welk afval kan ik als bedrijf terecht op het recyclagepark?
Dat is gelijklopend met de fracties genoemd bij betalende en gratis fracties, uitgezonderd brandbaar grofvuil en KGA, waarvoor men terecht kan bij IVVO-Veurne, Albert I-laan 36, 8630 Veurne (tel : 058/31 40 37).


Welk afval wordt NIET aanvaard?
De volgende afvalstoffen mogen niet op het recyclagepark aangeboden worden
(niet-limitatieve opsomming):
- restafval (brandbaar niet-recycleerbaar afval dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding en in het voorgeschreven recipiënten (restafvalcontainer) kan aangeboden worden)
- PMD - aanbieden tijdens tweewekelijkse ophaling aan huis in de reglementaire blauwe PMD-zak
- groenten- en fruitafval
- gashouders en/ of andere ontplofbare voorwerpen (explosieven, munitie)
- radioactief afval (uitz. rookmelders)
- autobanden
- treinbilzen
- landbouwfolie (contacteer IVVO voor deelname aan aparte voorjaarsinzameling)

 

 


Kan ik de toegang geweigerd worden?
Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark onder toezicht van één of meerdere parkwachters.

De inkomzuil zal de toegang tot het recyclagepark weigeren indien :
- De bezoeker een negatief saldo heeft.

De parkwachter zal de toegang tot het recyclagepark weigeren indien :
 Het hoogste toegelaten brutogewicht van het voertuig, waarmee de afvalstoffen afkomstig van particulieren worden aangeboden, bedraagt 3,5 ton. Voor bedrijven bedraagt het hoogst toegelaten gewicht 7,5 ton.
 De hoogst toegelaten lengte van het voertuig (incl. aanhangwagen) is 9 meter.
 Het aangeboden afval niet overeenkomstig de aanwijzingen van de parkwachter kunnen gedeponeerd en/of geselecteerd worden.
 De gebruiker met betalende fracties weigert het tarief te betalen, zoals vastgesteld door de gemeenteraden op het selectief aanbieden van afvalstoffen.
 De gebruiker onjuiste afvalfracties aanklikt op de selectiezuil
 De gebruiker de instructies van de parkwachter niet opvolgt
 De gebruiker verbaal of lichamelijk geweld gebruikt

Wanneer materialen in de verkeerde container of plaats worden achtergelaten, kan de parkwachter de bezoeker verplichten dit afval terug te nemen en op de juiste plaats te deponeren.
Bij misbruiken en overtredingen van dit reglement kan door de directie de toegang tot het recyclagepark tijdelijk geweigerd worden. Deze weigering wordt schriftelijk gemeld en medeondertekend door de directie.

 


Wie kan ik contacteren met vragen over het recyclagepark?

• Contacteer de IVVO-klantendienst op 057/21 41 60 of info@ivvo.be
• Vragen tijdens je bezoek op het recyclagepark, bv. over de aanrekening op de weegbrug? Vraag dit direct ter plaatse aan de recyclageparkwachters!

 

Vanaf 9 mei: toegang met eID op recyclagepark Vleteren