Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

27-03-2017
Vacature administratief medewerker (m/v) Welzijns- en Burgerzaken
Het stadsbestuur van Lo-Reninge gaat over tot het inrichten van een examen voor de aanwerving en voor het aanleggen van een werfreserve voor de functie van een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v)
WELZIJNS- EN BURGERZAKEN

● met voltijdse prestaties 38u/week
● niveau C1-C3 in contractueel verband
● een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar

Functie:

U maakt deel uit van de afdeling welzijns- en burgerzaken die de dienstverlening naar de burger toe verzorgt voor alles wat betrekking heeft op bevolking en burgerlijke stand, sociale aangelegenheden, het vrijetijdsbeleid en informatie.
Uw takenpakket zal zich hoofdzakelijk situeren binnen de sector toerisme.

Diplomavoorwaarden:

Een diploma van het secundair onderwijs of gelijkgesteld is vereist.

Wij bieden:

▪ extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding
▪ relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen voor maximum 5 jaar

Kandidatuurstelling:

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, een recent uittreksel uit het strafregister en een afschrift van het diploma van secundair onderwijs of gelijkgesteld, dienen uiterlijk op dinsdag 25 april 2017 ingediend worden door een per post verzonden sollicitatiebrief of door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, stadsbestuur Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo-Reninge.

Voor alle inlichtingen i.v.m. diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het examenprogramma kan u contact opnemen met:

Stadsbestuur Lo-Reninge, mevr. An Trooster - tel. 058/33.01.17 - e-mail: an.trooster@lo-reninge.be
Vacature administratief medewerker (m/v) Welzijns- en Burgerzaken