Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

27-01-2017
Antwerpen wordt lage-emissiezone, mag uw wagen nog de stad binnen?
De stad Antwerpen voert vanaf 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ) in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voertuigen die veel roet en fijnstof uitstoten mogen vanaf dan de zone niet meer in rijden.

Het is belangrijk dat iedereen die met de wagen naar Antwerpen komt, op de hoogte is van de toegangsvoorwaarden én tijdig nakijkt of zijn/haar voertuig de zone binnen mag. Daarom voert de stad Antwerpen een communicatiecampagne om inwoners, handelaars en bezoekers zo goed mogelijk te informeren

Meer info vindt u op deze link en op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ
 
De uitzondering voor personen met een handicap vindt u op deze link 
 
 
 

Antwerpen wordt lage-emissiezone, mag uw wagen nog de stad binnen?