Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

03-06-2020
Nieuw reglement voor elektrische installaties van kracht

Onderhoud je elektrische installatie en laat ze keuren

Een defecte elektrische installatie kan brand en elektrocutie veroorzaken met soms dramatische
gevolgen. Daarom ben je verplicht om je installatie te onderhouden en te laten controleren.
Op 1 juni 2020 is een nieuw Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) in werking
getreden. Het omvat de wettelijke veiligheidseisen voor verschillende soorten elektrische
huishoudinstallaties.

Wanneer moet je je installatie laten controleren?

Je laat je elektrische installatie nakijken:

  • vóór ingebruikname;
  • bij elke verhoging van het aansluitingsvermogen op het openbare distributienet;
  • bij de verkoop van een huis;
  • om de 25 jaar.
Meer informatie hierover vind je op de pagina Soorten controles van elektrische huishoudinstallaties.
Wie contacteer je om die controles uit te voeren?
Een erkend controleorgaan moet de installatie keuren. De lijst van die instanties vind je op onze
website.

 

 

Welke documenten moet je bij de keuring voorleggen?
Bij een controle moet je ten minste de volgende documenten verstrekken:

  • het eendraadsschema van de elektrische installatie;
  • het situatieschema van de installatie;
  • indien beschikbaar, de EAN-code die de aansluiting van de elektrische installatie identificeert.
De EAN (European Article Numbering)-code is een 18-cijferige code en staat op de factuur.

 

 

Wat gebeurt er na de keuring?
Na elke keuring stelt de erkende instantie een rapport op dat je schriftelijk of elektronisch wordt
toegestuurd. Het erkende orgaan bewaart een kopie van dat rapport gedurende vijf jaar.

 

Wat als je installatie bij een keuring niet in orde blijkt?
Als je elektrische installatie niet in orde is bij de controle, moet je de non-conformiteiten herstellen en vervolgens de installatie opnieuw laten keuren.


Meer over de veiligheid en keuring van elektrische installaties

Nieuw reglement voor elektrische installaties van kracht