Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

08-05-2020
Brandweer Westhoek werft boekhouder (m/v) aan
1 BOEKHOUDER B1-B3 (m/v)
met aanleg van werfreserve voor 2 jaar, verlengbaar met 1 jaar

Brandweer Westhoek is op zoek naar 1 boekhouder voor de zonale administratie niveau B1-B3 in contractueel dienstverband met een voltijds (38u/week) contract voor onbepaalde duur.

Functieomschrijving
De boekhouder staat in voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de financiën van de hulpverleningszone.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 

• Houder zijn van een diploma bachelor boekhouder of gelijkwaardig diploma.

Selectieprocedure

Een vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit volgende proeven:

1. Een eliminerende assessmentproef die plaatsvindt in de week van 8 juni 2020.
De datum wordt vastgelegd in samenspraak met de organisator van het assessment. De kandidaten krijgen de vermelding "geschikt" of "ongeschikt". Enkel de "geschikte" kandidaten gaan door naar de schriftelijke proef
2. Een schriftelijke proef in de week van 15 juni 2020.
Beoordeling van de kennis en de vaardigheden omtrent boekhouden (algemeen). Rapportering over een onderwerp eigen aan de functie.
3. Een mondelinge proef in de week van 22 juni 2020.
Evaluatie van de kandidaat over de mate van overeenstemming met de functiebeschrijving

De kandidaten worden als geslaagd beschouwd indien zij samen minstens 50% behalen voor de schriftelijke en de mondelinge proef. De best gerangschikte kandidaat wordt op juryadvies voorgedragen aan het zonecollege en de zoneraad. De overige geslaagde kandidaten worden in volgorde van hun resultaat op de wervingsreserve geplaatst.

Ons aanbod
• Voltijds (38u/week) contract van onbepaalde duur volgens overheidsbarema's
• Relevante ervaring uit de privé-sector en/of als zelfstandige: max. 10j meeneembaar voor geldelijke anciënniteit en max. 2 jaar voor schaalanciënniteit.
• Hospitalisatieverzekering
• Maaltijdcheques
• Fietsvergoeding
• Tussenkomst openbaar vervoer
• Vergoeding woon-werkverkeer
• 2de pensioenpijler

Interesse?
Meer informatie over de functiebeschrijving kan je verkrijgen op www.brandweerwesthoek.be. De kandidaturen worden ten laatste op 2 juni 2020 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde per post of via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be.

Een volledige kandidatuur omvat:
• een sollicitatiebrief
• een volledig en recent C.V.
• recent (< 3 maanden op 2 juni 2020) uittreksel uit het strafregister (model 1)
• een kopie van het gevraagde diploma

Opgelet! kandidaturen die niet volledig zijn tegen 2 juni 2020 worden niet weerhouden

Brandweer Westhoek werft boekhouder (m/v) aan