Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

05-05-2020
Afgelasting Vlaanderen Feest! 2020
Sinds half maart bepaalt het coronavirus ons leven. Wij hopen dat het ergste leed u bespaard is gebleven en zal blijven.

Helaas gooit het virus ook bij Vlaanderen Feest! roet in het eten zodat wij de campagne 2020 noodgedwongen moeten afvoeren.

Op 24 april besliste de Nationale Veiligheidsraad om pas einde mei de knoop door te hakken over de eventuele toelating van ‘kleinere' open-luchtevenementen vanaf 8 juni.

De blijvende onzekerheid in deze fase van de voorbereidingen maakt een grondige uitrol van de campagne onmogelijk, vooral omdat ingeval van een heropflakkering van het virus wordt teruggekomen op de versoepeling van de coronamaatregelen.

Op grond van deze beslissing hebben wij in samenspraak met de Vlaamse regering besloten de campagne 2020 af te gelasten.

De Vlaamse Feestdag 2020 wordt anders dan ooit... Bij de start van onze campagne op 11 maart leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Binnen enkele dagen tijd ontvingen wij bijna 1000 aanvragen van feestcheques voor straat-, buurt- en wijkfeesten en van tussenkomsten in gemeentelijke en stedelijke festiviteiten. Toen zag het er nog veelbelovend uit.

Wij kunnen de aanvragers niet genoeg danken voor het in ons gestelde vertrouwen. Maar zoals de Vlaamse regering terecht aanhaalt, gaat ons aller gezondheid voor.

Samen met u hopen wij dat wij snel verlost mogen zijn van het virus zodat wij het normale leven kunnen hervatten en met zijn allen kunnen toeleven naar Vlaanderen Feest! 2021.

 

 

 

 

 

Afgelasting Vlaanderen Feest! 2020