Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

17-03-2020
Corona - Fluvius schort alle werkzaamheden op

Samengevat komt het voor de klanten en voor u als gemeente neer op:

 

  • Ze voeren geen aansluitingen (gas, elektriciteit, telecom en riolering) meer uit, zowel bij klanten van commerciële energieleveranciers als bij klanten waarvoor Fluvius optreedt als sociale leverancier (budgetmeters plaatsen, drops), tenzij in uitzonderlijke gevallen waar klant dreigt zonder energie/afvoer te vallen.
  • Ze doen geen indienstnames tenzij de klant expliciet aangeeft dat het hoogdringend is.
  • Concreet:
  • - ze bellen alle geplande aansluitingswerken af
  • - ze stoppen alle aansluitingsaannemers (dus ook voor de ombouw digitale meters)
  • Investeringswerken worden stopgezet. Actuele werven worden veilig achtergelaten.Ze dempen alle werfputten. Uitzondering zijn verleddingswerven voor onze openbare verlichting, voor zover een technicus die alleen kan uitvoeren 

 

https://pers.fluvius.be/coronavirus-fluvius-neemt-extra-veiligheidsmaatregelen-299176#

Corona - Fluvius schort alle werkzaamheden op