Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

12-02-2020
Brandweer Westhoek werft boekhouder (m/v) aan

Brandweer Westhoek is op zoek naar 1 boekhouder voor de zonale administratie niveau B1-B3 in contractueel dienstverband met een voltijds (38u/week) contract voor onbepaalde duur.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiën van de hulpverleningszone.

BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN

Houder zijn van een diploma bachelor boekhouder of gelijkwaardig diploma.


SELECTIEPROCEDURE
Een vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit volgende proeven:
1. Een eliminerende assessmentproef die plaatsvindt in de week van 9 of 16 maart 2020. De datum wordt vastgelegd in samenspraak met de organisator van het assessment. De kandidaten krijgen de vermelding "geschikt" of "ongeschikt". Enkel de "geschikte" kandidaten gaan door naar de schriftelijke proef.
2. Een schriftelijke proef op dinsdag 24 maart 2020.
Beoordeling van de kennis en de vaardigheden omtrent boekhouden (algemeen). Rapportering over een onderwerp eigen aan de functie.
3. Een mondelinge proef op maandag 30 of dinsdag 31 maart 2020.
Evaluatie van de kandidaat over de mate van overeenstemming met de functiebeschrijving.
De kandidaten worden als geslaagd beschouwd indien zij samen minstens 50% behalen voor de schriftelijke en de mondelinge proef. De best gerangschikte kandidaat wordt op juryadvies voorgedragen aan het zonecollege en de zoneraad. De overige geslaagde kandidaten worden in volgorde van hun resultaat op de wervingsreserve geplaatst.

ONS AANBOD
Een contract van onbepaalde duur volgens de overheidsbarema's aangevuld met:
• Maaltijdcheques
• Fietsvergoeding
• Tussenkomst openbaar vervoer
• Vergoeding woon-werkverkeer
• Hospitalisatieverzekering
• 2de pensioenpijler

Relevante ervaring uit de privésector en/of als zelfstandige: max. 10j meeneembaar voor geldelijke anciënniteit en max. 2 jaar voor schaalanciënniteit.

INTERESSE?
Meer informatie en een functiebeschrijving kan je verkrijgen op www.brandweerwesthoek.be. De kandidaturen worden ten laatste op maandag 2 maart 2020 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde per post of via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be .
Een volledige kandidatuur omvat:
• een sollicitatiebrief
• een volledig en recent C.V.
• recent (< 3 maanden op 30 september 2019) uittreksel uit het strafregister (model 1)
• een kopie van het gevraagde diploma
Opgelet! Kandidaturen die niet volledig zijn tegen 2 maart 2020 worden niet weerhouden.

Brandweer Westhoek werft boekhouder (m/v) aan