Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

24-07-2019
Captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen

Op woensdag 24 juli was er een provinciaal droogteoverleg. De aanhoudende droogte noodzaakt maatregelen om de watervoorraad te vrijwaren. Daarom werd een politiebesluit uitgevaardigd dat vanaf heden een captatieverbod oplegt voor de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge.

Hiernaast blijft het politiebesluit van 10 juli 2019 betreffende het captatieverbod in het IJzerbekken van kracht.

Politiebesluit 24 juli 2019