Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

10-07-2019
Captatieverbod in Lo-Reninge

Over het volledige gebied van het IJzerbekken wordt er een captatieverbod uitgevaardigd. Dit betekent dat er uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (en kanalen) er geen water mag gecapteerd worden. De enige uitzonderingen zijn weidepompjes voor dieren en het vullen van spuittoestellen voor gewasbescherming en kanalen. Verder zijn er geen uitzonderingen.
Er worden geen beperkingen opgelegd voor het gebruik van water. Het beregenen van de gewassen (maar ook sportvelden...) kan dus wel, maar enkel uit andere waterbronnen dan de waterlopen. Er wordt wel aangedrongen om op een efficiënte manier met het water om te springen.

Het politiebesluit en de kaart zijn terug te vinden op https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste 

politiebesluit  

Captatieverbod in Lo-Reninge