Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

01-07-2019
Brandweer Westhoek werf administratief medewerker (m/v) aan

Brandweer Westhoek is op zoek naar 1 administratief medewerker voor de zonale administratie niveau C1-C3 in contractueel dienstverband met een voltijds (38u/week) contract voor onbepaalde duur. (met aanleg van werfreserve voor 2 jaar, verlengbaar met 1 jaar)

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Administratieve ondersteuning bieden aan de zonecommandant, de directeur bedrijfsvoering, de bijzondere rekenplichtige en het diensthoofd personeel en HR m.b.t. het uitvoeren, opvolgen, bewaken en bijsturen van diverse administratieve dossiers.

BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN

• Houder zijn van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
SELECTIEPROCEDURE
Een vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit volgende proeven:
1. Een schriftelijke preselectie op dinsdag 10 september, als er meer dan 15 geldige kandidaten zijn.
Enkel de 15 best geklasseerde kandidaten mogen deelnemen aan de mondelinge proef. Wanneer de 15e, 16e, ... kandidaat een gelijke score behalen, worden deze ook toegelaten tot de volgende ronde.
2. Een mondelinge proef op dinsdag 24 september waar er gepeild wordt naar de motivatie en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone.
De kandidaten worden als geslaagd beschouwd indien zij minstens 50% behalen voor de mondelinge proef. De best gerangschikte kandidaat wordt op juryadvies voorgedragen aan het zonecollege en de zoneraad. De overige geslaagde kandidaten worden in volgorde van hun resultaat op de wervingsreserve geplaatst.

ONS AANBOD
Een contract van onbepaalde duur volgens de overheidsbarema's aangevuld met:
• Maaltijdcheques
• Fietsvergoeding
• Tussenkomst openbaar vervoer
• Vergoeding woon-werkverkeer
• Hospitalisatieverzekering
• 2de pensioenpijler
Relevante ervaring uit de privé-sector en/of als zelfstandige: max. 10j meeneembaar

INTERESSE?
Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst personeel & HR (personeelsdienst@brandweerwesthoek.be - 058 60 39 00)
De kandidaturen worden ten laatste op vrijdag 30 augustus 2019 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde per post of via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be .
Een volledige kandidatuur omvat:
• een sollicitatiebrief
• een volledig en recent C.V.
• recent (< 3 maanden op 30 augustus 2019) uittreksel uit het strafregister (model 1)
• een kopie van het gevraagde diploma
Opgelet! Kandidaten die niet alle documenten hebben bezorgd op 30 augustus 2019, worden niet weerhouden.

 

Brandweer Westhoek werf administratief medewerker (m/v) aan