Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

07-02-2018
Nieuwe oproep Leaderprojecten Westhoek
Via een nieuwe oproep wil de Plaatselijke Leadergroep op zoek gaan naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden. Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoek kunnen hun aanvraag indienen tot en met 3 april 2018.
‘Leader' is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘Leadergebieden' verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.
De projecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector, komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

In West-Vlaanderen zijn er twee Leadergebieden: de ‘Westhoek' (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen' (14 gemeenten). Voor plattelandsprojecten in de ‘Westhoek' is tot 2020 in totaal 4,84 miljoen euro beschikbaar. Voor de regio Midden-West-Vlaanderen is dit 1,47 miljoen euro. Deze enveloppes bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (1,57 miljoen euro) uit provinciale middelen. In deze programmaperiode, sinds 2014, werden voor Leader Westhoek al 38 projecten goedgekeurd. In totaal werd op die manier al ruim 3,2 miljoen euro Leadersteun aan de Westhoek toegekend.
Alle info is op de website www.west-vlaanderen.be/leader terug te vinden.

Nieuwe oproep Leaderprojecten Westhoek