Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

19-12-2017
Vacature OCMW Lo-Reninge - MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (M/V) - HALFTIJDS - STATUTAIR VERBAND

Halftijdse functie met ingang van 03 april 2018 (19/38) voor onbepaalde duur.

Weddeschaal B1-B2-B3

Aanleg werfreserve.

Diplomavereisten :

  • -diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • -diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

 

Functie : sociale dienst : algemene dienstverlening.
dagelijkse leiding poetsdienst.

Kandidatuurstelling :
De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, een recent uittreksel uit het strafregister en een afschrift van het diploma, dienen uiterlijk op dinsdag 16 januari 2018 ingediend te worden door een per post verzonden sollicitatiebrief of door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs, t.a.v. de Voorzitter van het OCMW, Mevr. Monique Bertier, Markt 11, 8647 Lo-Reninge.

Voor alle inlichtingen ivm. diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het examen-programma kan u contact opnemen met de secretaris, Luc Decroos, tel. nr. 058/33.01.40 of luc.decroos@lo-reninge.be.

Vacature OCMW Lo-Reninge - MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (M/V) - HALFTIJDS - STATUTAIR VERBAND