Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

16-05-2019
Maak werk van je buurt!

Een projectenoproep voor dorpen en buurten in de Westhoek
100 000 euro steun voor 10 lokale (burger)initiatieven!

In het kader van het grensoverschrijdend Interreg V project ‘Partons 2.0' lanceren de Provincie West-Vlaanderen en Franse partners een tweede grensoverschrijdende projectenoproep voor leefbare dorpen en buurten in de Westhoek en Noord-Frankrijk.

 


Waarom?
Wij zijn ervan overtuigd dat een aantrekkelijke omgeving bijdraagt tot een betere levenskwaliteit. Toegankelijke diensten (zoals een bakker, buurtwinkel, kinderopvang, bibliotheek, café, culturele ontmoetingsplaats, telewerklokalen...) zijn daarbij heel belangrijk. Maar ook meer groen, een aantrekkelijke openbare ruimte, plaats om te spelen voor de kinderen, waardevol erfgoed... Allemaal elementen die de omgeving opwaarderen en ervoor zorgen dat de bewoners in hun dorpen en steden blijven wonen.

Thema
We willen (burger)initiatieven stimuleren en ondersteunen die bijdragen aan een aangename woon- en leefomgeving. Het gaat vaak om kleinschalige projecten. Enkele voorbeelden:
• Een dorpsontmoetingspunt
• Buurt- of straatmeesters (een aanspreekpunt in een straat of buurt om mensen te helpen of door te verwijzen naar de geschikte dorpsgenoot)
• Een lokale boerenmarkt
• Een groep chauffeurs/vrijwilligers die minder mobiele mensen vervoeren in de regio
• Een moestuin om samen te tuinieren

• ...

 


Participatie
Centraal in deze projectenoproep staat de participatieve aanpak. Initiatieven die opgezet zijn samen met zoveel mogelijk verschillende mensen uit het dorp of de buurt, zullen veel meer beantwoorden aan de noden van die mensen. Ze zullen dus meer gebruikt worden en effectiever zijn. Bovendien nemen bewoners die betrokken worden bij de ontwikkeling van hun dorps- of leefomgeving, gemakkelijker verantwoordelijkheid op. Ze zullen helpen om initiatieven te ontwikkelen en te laten verder bestaan op lange termijn.

Heb jij een goed idee om van jouw dorp of gemeente een nog betere plek te maken om te wonen, te leven en te werken? En wil je daar samen met andere bewoners werk van maken?
Deze oproep richt zich in het bijzonder naar inwoners van de Westhoek die zich hebben verenigd in bewonersplatforms, dorpsraden, verenigingen, buurthuizen... maar ook naar lokale handelaars en lokale besturen. Belangrijk is dat er wordt samengewerkt met de (andere) inwoners van het dorp, met verenigingen en andere betrokken partijen. Een gedragen project is immers een sterker project.

Ons aanbod
Financiële bijdrage van max. 10 000 euro voor bv.:
• Realiseren van enquêtes, haalbaarheidsstudies...
• Ondersteuning door een participatie-expert
• Ondersteuning door een landschapsarchitect, planner, architect...
• Aankoop van kleine materialen (tuinmateriaal, stoelen, tafels...) noodzakelijk voor het project
• Begeleiding inzake communicatie over het project
• Organisatie van een moment met inwoners, vrijwilligers...
• Organisatie van een evenement in jouw buurt
• ...

Bovendien bieden wij alle geselecteerde projecten (zowel uit de Westhoek als Noord-Frankrijk) een specifiek begeleidingstraject aan in het kader van het Europese project Partons 2.0. Tijdens dit traject leer je alle projecten beter kennen en wissel je ervaringen, ideeën en uitdagingen uit. Zo willen we onze projecten verrijken, versterken en leren van elkaar. Als geselecteerd project wordt van jou verwacht dat je aan de sessies van dit traject deelneemt. We organiseren de sessies telkens ter plekke bij een project. Hou onderstaande data alvast vrij:

• 26/09/2019 • 10h-14h
• 7/11/2019 • 10h-14h
• 28/11/2019 • 18h-21h
• 19/12/2019 • 10h-14h
• 30/01/2020 • 18h-21h


Timing
Deadline indienen projectidee: 16 juni 2019
o Via de post: Provincie West-Vlaanderen, t.a.v. Jonas Polin, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
o Via e-mail: jonas.polin@west-vlaanderen.be
• Selectie projecten: eind juni 2019
• Start begeleiding: juli/augustus 2019

Hoe indienen/meer informatie?
Surf naar www.partons2-0.eu voor meer informatie en om de nodige documenten te downloaden. Voor meer inlichtingen kunt u altijd naar mij mailen en ik kom ook graag bij u langs voor een toelichting.

PS Heb je interesse, maar nog geen concreet idee?
Wij bieden een brainstormsessie aan bij jullie ter plekke en dit o.l.v. een expert die jullie helpt om tot concrete projectideeën te komen om van jullie dorp of buurt een nog betere plek te maken! Timing: april, mei, juni 2019.

 

 

 

 

Maak werk van je buurt!