Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

27-07-2018
In West-Vlaanderen voorlopig geen bijkomende beperkingen in watergebruik

Sinds 19 juli zijn in West-Vlaanderen maatregelen van kracht om het watergebruik te beperken. Hoewel het advies van de droogtecommissie van 24 juli strenger is, behoudt de provincie West-Vlaanderen de eigen maatregelen. Dat is de conclusie na het provinciaal overleg.

 

De behouden maatregelen zijn:

• Geen leidingwater gebruiken voor afspuiten auto's, besproeien gazon, vullen zwembad of reinigen van straten of gevels. Met put of regenwater is dit wel nog toegelaten tussen 20 en 8 uur. Ook landbouwers mogen enkel tussen 20 en 8 uur hun gewassen beregenen. Het drinkwaterverbruik is sinds het verspilverbod van vorige week niet toegenomen.

• Captatieverbod onbevaarbare waterlopen wordt goed opgevolgd. Alternatieven voor waterbevoorrading zijn gepubliceerd op het informatiepunt www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. De lijst wordt permanent bijgewerkt.
• Er zijn voorlopig geen beperkingen om water te capteren uit bevaarbare waterlopen. Deze maatregelen blijven mogelijk als de peildaling zich doorzet.


Bespaartips
Zorgzaam omgaan met water blijft de kernboodschap. Iedereen draagt daarin bij. We vertrouwen op het gezond verstand van elke West-Vlaming. Enkele tips:
• Wees zuinig met alle water, ook het regenwater. Zo vermijd je te moeten overschakelen op drinkwater voor de huishoudelijke toepassingen.
• Probeer maximaal je water te hergebruiken. Voordat warm water uit de kraan komt, loopt eerst koud water weg. Vang dit op om planten mee water te geven, of om groenten mee te wassen.
• Draai alleen een was als de machine vol zit. Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers
Meer waterbesparende tips zijn beschikbaar op https://www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte
De situatie wordt op de voet opgevolgd. 

In West-Vlaanderen voorlopig geen bijkomende beperkingen in watergebruik