Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

19-03-2019
Tot 175 euro te verkrijgen voor activiteiten naar aanleiding van Vlaanderen Feest!
Spreekt het idee u aan om een feest voor uw straat of buurt in de steigers te zetten? Dan is de aanloop naar de Vlaamse feestdag (weekend van 28 juni tot 30 juni en de Vlaamse feestweek van 4 tot 10 juli) en uiteraard 11 juli zelf een uitgelezen moment om dat in de praktijk om te zetten. Vanuit ‘Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van 11 juli komt dergelijk initiatief in die 11-daagseperiode immers in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot 175 euro! Datzelfde geldt trouwens ook voor een activiteit van een vereniging die zich wil inpassen in deze jaarlijkse campagne naar aanleiding van de Vlaamse feestdag.
Buurtinitiatieven komen in aanmerking indien alle bewoners van de straat, de straten of de wijk waarop ze zich richten, welkom zijn. Van andere activiteiten door lokale organisaties wordt verwacht dat ze geen besloten karakter hebben voor bv. alleen leden maar een algemeen publiek uitnodigen. Het moet ook gaan om initiatieven en activiteiten zonder competitief, partijpolitiek of commercieel karakter. Maar verder krijgt de creativiteit van de organisatoren volop vrij baan voor de concrete invulling.
De mogelijke feestcheque bestaat dan uit een tussenkomst tot maximaal 175 euro in een aantal gemaakte realisatiekosten na afloop. Kosten voor bijvoorbeeld infrastructuur en materiaal om de activiteit mogelijk te maken of prestatievergoedingen voor een optreden en dergelijke, komen via de feestcheque in aanmerking voor recuperatie. Uitgaven voor een natje en een droogje blijven wel voor eigen rekening van de organisator.
Let op: geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. De opties op een feestcheque worden daarom toegekend volgens het principe "wie eerst komt, eerst oogst". Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod! Er zeer vlug bij zijn is dus de
boodschap! De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dank zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!
Alle informatie en het formulier om te kandideren zijn vanaf midden maart tot uiterlijk einde april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu.
Op die webstek kan u dan ook alle concrete informatie vinden over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst en over de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de optie op de feestcheque om te zetten in een effectief bedrag op de rekening van uw organisatie.
Tot 175 euro te verkrijgen voor activiteiten naar aanleiding van Vlaanderen Feest!