Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

25-02-2019
Enquête 'Beleving en uitdrukking van boosheid' tijdens het fietsen voor transportdoeleinden

De onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie (MFYS) van de Vrije Universiteit Brussel voert een onderzoek uit naar de ‘Beleving en uitdrukking van boosheid' tijdens het fietsen voor transportdoeleinden bij volwassenen in België. Hiervoor voeren ze een grootschalige online enquête uit. De bevindingen van het onderzoek zullen gebruikt worden voor het ontwikkelen van het mobiliteitsbeleid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. In deze studie focussen we ons voornamelijk op mensen die de fiets gebruiken om zicht te verplaatsen.


Via deze link komt u op de enquête terecht.

Enquête 'Beleving en uitdrukking van boosheid' tijdens het fietsen voor transportdoeleinden