Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

01-03-2019
Neem deel aan de wedstrijd Rotary Diksmuide 86XX ‘Be The Inspiration'
Geef één goede reden op waarom Rotary Club Diksmuide 86XX u of uw vereniging moet ondersteunen.
Rotary Diksmuide 86XX is een service club en voorziet een budget voor plaatselijk projecten die het welzijn van de mensen in onze nabije omgeving bevordert.
Vandaar dat elke vereniging of individu die zich intensief en duurzaam inzet voor de jeugd of voor een sociaal doel één aanvraag kan indienen.
 

Wat moet u doen?
Stuur voor 30/04/2019 uw motiviatiebrief op naar hein@kantoorhoet.be of per post naar
Rotary Diksmuide 86xx p.a. Kantoor Hoet & DeKeyser - Woumenweg 50 - 8600 Diksmuide.
Hierin omschrijft u wat u of uw vereniging precies doet en motiveert u wat u met de financiële middelen aangeboden door Rotary Diksmuide 86XX zou doen.
Uit alle inzendingen zal, in samenwerking met een zorgvuldig uitgekozen jury, een selectie gemaakt worden van de 5 beste en origineelste inzendingen.
Tijdens een slotreceptie op 23 mei 2019 zal er aan 5 projecten een financiële steun worden toegekend (€ 1.500 - 1.000 - 750 - 500 - 250).

Laat uw inspiratie los! Wij zijn héél erg benieuwd naar uw origineel project. Het deelneminsforumier kan u hieronder downloaden.

Deelnemingsformulier 

De doelgroep is zowel individuen als jeugdverenigingen en verenigingen die het sociaal welzijn van onze plaatselijke mensen, of in de wereld door plaatselijke mensen, duurzaam bevordert. En indien mogelijk zo dicht mogelijk aansluit met de doestellingen van Rotary.

 

 

Waarvoor staat RC Diksmuide 86XX?

De Rotary Club Diksmuide 86XX is recent in 2017 opgericht. De bedoeling is voor mensen uit regio Diksmuide en aanpalende gemeenten samen te brengen in een gezellig vereniging volgens de doelstellingen van Rotary International.
Met een jong en dynamisch karakter willen onze leden, zowel mannen al vrouwen, op een gezellige manier vergaderen maar zich ook inzetten om lokale projecten, of projecten van lokale mensen in de wereld, te ondersteunen.
U kan ons volgen op www.facebook.com/rcd86xx

Jaarthema 2018 -2019 van Rotary International ‘Be The Inspiration':
Internationaal voorzitter B. Rassin : "Samen zien we een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende veranderingen te creëren, over de hele wereld, in onze gemeenschappen en in onszelf". Hij vraagt ons om de inspiratie te zijn in onze gemeenschap "om te helpen om van reactie op actie over te schakelen, om de milieuproblemen die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn overal ter wereld te bekijken en te doen wat we kunnen om te helpen".

Wat is Rotary International ?
Rotary International is een vrijwillige non-profitorganisatie (serviceclub). Dit wil zeggen dat de leden (m/v) op verschillende manieren de medemens steunen en dat daarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar geslacht, ras, huidskleur, taal nationaliteit, geloof, politieke of filosofische voorkeur.
De projecten die door onze club en Rotary International gesteund worden kaderen in een van de volgende zes actiedomeinen:
• Vrede en conflictpreventie/conflictbeheersing
• Preventie en behandeling van ziekten
• Water en sanitaire voorzieningen
• Gezondheid van moeder en kind
• Basisonderwijs en geletterdheid
• Economische en gemeenschapsontwikkeling

Ook heeft Rotary International sinds 1979 een grote betrokkenheid bij het polio-vrijmaken van de wereld. Zie hiervoor: www.endpolio.org

Neem deel aan de wedstrijd Rotary Diksmuide 86XX ‘Be The Inspiration'