Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

11-01-2019
Het stadsbestuur van Lo-Reninge is op zoek naar een Beleidsmedewerker, Omgevingsambtenaar en Diensthoofd Technische Dienst (m/v)

Het stadsbestuur van Lo-Reninge is op zoek naar nieuwe medewerkers en meer bepaald voor volgende vacatures:

Beleidsmedewerker (voltijds - contractueel - onbepaalde duur - A1a-A3a)
Als beleidsmedewerker werk je bij de dienst beleidsondersteuning mee aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Je ondersteunt en adviseert de beleidsbepalers bij de verschillende fasen van de beleidscyclus en regelgeving teneinde goed onderbouwde beleidsplannen te leveren die een kwaliteitsvolle,
klantgerichte dienstverlening verzekeren. Voorwaarden: houder van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld, beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minimum 4 jaar (overheid, privésector of
als zelfstandige).

Omgevingsambtenaar (voltijds - contractueel - onbepaalde duur - A1a-A3a)
Als gedreven omgevingsambtenaar met visie sta je binnen de dienst planning en stedenbouw als expert in voor het milieutechnisch onderzoeken en adviseren van omgevingsvergunningsaanvragen en andere milieu- en ruimtelijke ordeningsdossiers. Je evalueert proactief omgevingsvergunningen en vertaalt (milieu-)beleidsdoelstellingen in het vergunningenbeleid.

Diensthoofd technische dienst (voltijds - contractueel - onbepaalde duur - A1a-A3a)
Je neemt de operationele leiding van de technische dienst stevig in handen. Door jouw oordeelkundige organisatie en planning draag je bij tot een efficiënte organisatie en uitvoering van de diverse werkzaamheden m.b.t. de aanleg, instandhouding, renovatie en het onderhoud van de stedelijke accommodaties
en infrastructuur. Je houdt hierbij rekening met de aanwezige competenties. Je adviseert, coördineert en controleert de voortgang van de werken met het oog op een efficiënt gebruik van de gemeentelijke middelen conform de wettelijke bepalingen en afspraken en je verliest hierbij de veiligheid niet uit het oog.
Voorwaarden: houder van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld; beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van min. 4 jaar (overheid, privésector of als zelfstandige).

Aanbod: Boeiende jobs in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon: brutomaandsalaris van min. 3.107,98 euro en max. 5.469,19 euro (24 jaar anciënniteit) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer of fiets). Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar.

Interesse? Voor de volledige omschrijvingen en info over de selectieprocedures kan je terecht bij CC Select via www.ccselect.be/vacatures - 02 467 35 40 - jobs@ccselect.be .

Solliciteer via www.ccselect.be/vacatures of door jouw motivatiebrief met cv, een kopie van het gevraagde diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) uiterlijk op 28 januari 2019 te sturen of persoonlijk te overhandigen (tegen ontvangstbewijs) aan de Stad Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo-Reninge.

 

Voorwaarden: houder van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld; beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minimum 4 jaar (overheid, privésector of als zelfstandige) en inzake milieu en ruimtelijke ordening van minimum 2 jaar.

Meer info via deze link

Het stadsbestuur van Lo-Reninge is op zoek naar een Beleidsmedewerker, Omgevingsambtenaar en Diensthoofd Technische Dienst (m/v)