Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

15-03-2018
Veiligheidsmonitor: enquête rond onveiligheidsgevoel, buurtproblemen en preventie
Vanaf aanstaande dinsdag 20 maart tot 30 april worden er in onze Lokale Politie Spoorkin, dus ook in Lo-Reninge, vragenlijsten rondgestuurd in het kader van de Veiligheidsmonitor. Dit is een bevolkingsbevraging die georganiseerd wordt door de politie en de gemeentebesturen in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken. Via deze enquête word je als burger bevraagd over jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Enkel personen die via een statistische toevalssteekproef geselecteerd werden, worden uitgenodigd om aan deze bevraging deel te nemen.
Voor Lo-Reninge en onze politiezone zijn deze resultaten heel erg belangrijk! Wij hebben jouw inbreng nodig om veiligheidsplannen te kunnen opstellen, die aansluiten bij de behoeften van de burger. Wij vragen jullie dan ook om deze vragenlijsten zorgvuldig in te vullen. Dit kan op papier (gratis) of via het internet. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt! Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

 

Veiligheidsmonitor: enquête rond onveiligheidsgevoel, buurtproblemen en preventie