Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

19-05-2017
Vacature WVI Intergemeentelijke medewerker ICT en informatieveiligheid
WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten-vennoten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. WVI realiseert voor haar gemeenten kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten en staat hen als kenniscentrum bij binnen de werkvelden: ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking.


Voor de uitwerking van de intergemeentelijke dienstverlening op vlak van ICT is WVI op zoek naar TWEE nieuwe collega's:

Intergemeentelijke medewerker ICT en informatieveiligheid


1. Functiebeschrijving

Zie bijlage voor de volledige functiebeschrijving.

Volgende besturen wensen de ondersteuning te delen:
• ICT: Lichtervelde, Lo-Reninge, Moorslede, Oostrozebeke, Wielsbeke
• Informatieveiligheid: Diksmuide, Heuvelland, Ichtegem, Koekelare, Langemark-Poelkapelle, Vleteren, Lo-Reninge en Zuienkerke.

De plaats van tewerkstelling is zowel de kantoren van WVI (Brugge), het streekhuis Esenkasteel (Diksmuide) als streekhuis Midden-West-Vlaanderen (Roeselare), met verplaatsingen naar de bovenstaande West-Vlaamse lokale overheden.


2. Algemene en bijzondere toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

- In het bezit zijn van een bachelor diploma informatica; of gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van ICT.

- Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een informatica-omgeving of met betrekking tot informatieverwerking.

- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.

- Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

- In het bezit zijn van een rijbewijs B en kunnen beschikken over een eigen wagen.

 

3. De aanwervingsprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij men telkens geslaagd dient te zijn.

Voorlopig vastgestelde timing:
- Eind augustus: technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury - in de kantoren van WVI
- begin september: assessment center - bij een extern selectiekantoor
- midden september: eindgesprek bij directie WVI - in de kantoren van WVI
- eind september: aanwerving door de bestuursorganen van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur twee kandidaten aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in functiegroep "medewerker" (C1, bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

 

4. Ons aanbod

- Een bediendencontract voor onbepaalde duur, met een loon in overeenstemming met opleiding en ervaring.
- Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
- Glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

 

5. Oproep

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, dienen ons te bereiken uiterlijk op dinsdag 15 augustus 2017 en worden gericht aan:

WVI
T.a.v. Geert Sanders
Algemeen directeur
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge

Of aan personeelsdienst@wvi.be 

 

 

Intergemeentelijke medewerker ICT en informatieveiligheid

Plaats in de organisatie Afdeling Intergemeentelijk personeel
Directe leidinggevende Verantwoordelijke ICT


Graad C1 medewerker
Vakdomein ICT en informatieveiligheid

 

Functie-omschrijving

Je functie bestaat, afhankelijk van de opdracht binnen het bestuur (gemeente of OCMW), uit één van de volgende twee rollen:

Als medewerker ICT in een aantal lokale besturen ben je mee verantwoordelijk voor een betrouwbare werking, beheer, onderhoud en verdere coherente ontplooiing van de informatica, netwerken en telefonie van het bestuur. Dit houdt in dat je concrete vragen van gebruikers oplost en de gebruikerservaring zo optimaal mogelijk maakt.
Je staat onder meer in voor:
- het beantwoorden van ICT gerelateerde vragen en ondersteunen bij technische of softwarematige problemen van medewerkers
- het beheer van websites, uitwerking van de link met sociale media en ontwikkelen van kleine ondersteunende applicaties en toepassingen
- het beheer en de beveiliging van het netwerk en de servers, eerstelijnszorg bij problemen met het netwerk en het maken van back-ups
- het installeren en beheren van hardware (pc's en randapparatuur) en software, adviseren bij de aankoop ervan, opvolgen van licenties en contracten
- het uitwerken en ondersteunen van de telefoniefunctionaliteit en -infrastructuur, beheer van telefoniecontracten
- het documenteren van de werking van het systeem, transparante communicatie naar gebruikers en rapportage aan verantwoordelijken omtrent ICT-aangelegenheden
- overleggen en samenwerken met de andere (regionale) medewerkers omtrent ICT gerelateerde materies
- de basisopleiding van het personeel op vlak van de gebruikte hard- en software

Als medewerker informatieveiligheid in een aantal lokale besturen sta je in voor het uitwerken, op sporen zetten en opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid. Dit gebeurt bij middel van het verlenen van advies inzake informatieveiligheid, het sensibiliseren en stimuleren, het uitvoeren van controles, het documenteren van het beleid en het begeleiden van de organisatie bij de toepassing van de geldende wetgeving. Je adviseert de verantwoordelijken van het dagelijks bestuur van de organisaties.
Je staat onder meer in voor:
- het ontwerpen en implementeren van een veiligheidsbeleid met als doel over een duidelijke methodiek en aanpak te beschikken inzake informatie- en ICT-veiligheid binnen de organisatie, dit zowel qua fysieke als elektronische informatieveiligheid.
- het continu beoordelen van de beveiligingsrisico's en -behoeften rond de informatie die eigen zijn aan de organisatie en die het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens betreffen, teneinde de nodige beheersmaatregelen te kunnen nemen.
- het toezien op en controleren van de logische en fysieke beveiliging van gegevens, teneinde de dagdagelijkse veiligheid inzake de uitwisseling van privacygevoelige gegevens te kunnen verzekeren.
- het plegen van communicatie en overleg met alle mogelijke betrokken partijen met als doel een draagvlak en gedeeld begrip en toepassing inzake informatieveiligheid
- het bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de regelgeving om een juridisch correct en performant veiligheidsbeleid na te streven.

 


Kennis competenties


In functie van het takenpakket:
- professionele kennis van ICT-toepassingen, besturingssystemen, hard- en softwarespecificaties en -evoluties en netwerkbeheer
- professionele kennis van Microsoft Windows of andere omgeving in relatie tot de
organisatie
- professionele kennis van MS Office programma's, software gebruikt in de organisatie (vb. pakketten rond bibliotheek, notulering, vrije tijd)
- professionele kennis va technische aspecten van website en sociale media
- professionele kennis van beveiliging van informaticasystemen
- basis kennis van de juridische aspecten rond privacy en informatieveiligheid
- basis kennis van analysemethodieken
- basis kennis van de werking van lokale overheden

 

Competenties

De focus van de competenties ligt op:
- analyserend vermogen: verbanden leggen en oorzaken zien
- flexibiliteit: adequaat reageren op omstandigheden
- overtuigingskracht: anderen warm maken voor een bepaald standpunt en instemming verkrijgen met bepaalde ideeën of plannen + assertiviteit (1): met respect voor anderen voor de eigen mening of het eigen belang opkomen.
- integriteit: waken over de naleving van afspraken, regels en ethiek en bijsturen waar nodig + loyaliteit
- klantgerichtheid: zich dienstverlenend opstellen
- resultaatgerichtheid: bewaken van concrete doelstellingen en efficiëntie
- leergierigheid: openstaan voor informatie en feedback en leerpunten omzetten in acties
- planning- en organisatievermogen: eigen werk effectief plannen en organiseren + rapporteren
- samenwerken: meewerken en anderen informeren
- zelfstandigheid: in staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten