Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

02-10-2020
Opheffing captatieverbod

Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en het stroomgebied van de Bornebeek.

Politiebesluit 1 oktober 2020

Opheffing captatieverbod