Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

23-06-2020
Vacatures bij brandweer Westhoek
BRANDWEERMAN - VRIJWILLIGER (m/v)

Brandweer Westhoek is op zoek naar nieuwe vrijwillige brandweermannen. Een brandweerman werkt samen met de collega's brandweermannen van een brandweerwagen. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning bij interventies en andere opgelegde taken. Daarnaast voert hij de opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt hij altijd zijn bevindingen aan hem. Hij hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagens correct en met zorg.


FUNCTIEOMSCHRIJVING

• Operationeel medewerker basisfunctie (interventie)
Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.
• Operationeel medewerker (preparatie)
Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, de collega's en de personen die hulp nodig hebben.

 

AANWERVINGSVOORWAARDEN & WOONPLAATSVERPLICHTING
Om aangeworven te kunnen worden moet aan de aanwervingsvoorwaarden voor de betrekking van vrijwillig brandweerman voldaan worden:
• Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
• tenminste 18 jaar oud zijn;
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);
• de burgerlijke en politieke rechten genieten;
• in orde zijn met de dienstplichtwetten;
• houder zijn van een rijbewijs B;
• houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, middenkader of hoger kader: verdere informatie hierover is terug te vinden via www.ikwordbrandweer.be
Bijkomend moet de kandidaat vrijwilliger wonen in een straal van 8 km in vogelvlucht van een brandweerpost. De kandidaat moet hieraan voldoen op het moment van de benoeming.

 

SELECTIEPROCEDURE
• Een vergelijkend examen dat bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie , de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen en een praktische proef over manuele basisvaardigheden. Dit vindt plaats op zaterdag 10 en 17 oktober 2020 (locatie nog te bepalen).
• Een eliminerend medisch onderzoek (oktober-november 2020)

 

TOELATING TOT STAGE EN BENOEMING
De geslaagde kandidaten worden in een wervingsreserve opgenomen en door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven.
Iedere aanwerving begint met een periode van de aanwervingsstage. De aanwervingsstage begint op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van brandweerman en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van brandweerman.
De raad neemt de kosten voor het behalen van het brevet van brandweerman voor zijn rekening. De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet van brandweerman.
Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage houder zijn van het brevet van brandweerman en voldoen aan de woonplaatsverplichting.

 

ONS AANBOD
Bruto uurloon (geïndexeerd):
• € 13,12 als stagiair
• € 15,12 na de stage + evolutie in de salarisschaal

 

INTERESSE?
Meer informatie kan je verkrijgen bij de dienst personeel & HR op tel. 058/603900 of op https://brandweerwesthoek.be/vacature/.

De kandidaturen worden ten laatste op 30 september 2020 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be  of per post en omvatten:

• een motivatiebrief
• een volledig en recent C.V.
• een recent (< 3 maanden op 30/09/2020) uittreksel uit het strafregister (model 1)
• een kopie van het federaal geschiktheidsattest (FGA)
• een kopie van het rijbewijs B (of hoger)

Eventuele brandweerbrevetten die je reeds in het bezit hebt mogen meegestuurd worden.

Opgelet! Kandidaturen die niet volledig zijn op 30 september 2020 worden niet weerhouden.

 

Vacatures bij brandweer Westhoek