Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

09-06-2020
Fase 2 werken waterleiding centrum Lo start op 15 juni
In het kader van renovatieprojecten in het centrum van Lo worden de drinkwaterleidingen vanaf de Hogebrugstraat tot in de Ooststraat vernieuwd. In de Ooststraat zijn de werken aan de kant van de onpare nummers intussen uitgevoerd. In de volgende fase die start in de week van 15 juni komen de pare huisnummers aan de beurt van de Markt tot Ooststraat 58. Tijdens deze werken wordt het voetpad en of de parkeerstrook plaatselijk opgebroken. Fluvius voorziet ook nieuwe bekabelingen aan te leggen. Hierdoor kunnen de sleuven wat langer open liggen dan in eerste instantie voorzien.
De werken duren tot de eerste helft van oktober. Tegen 1 september zal normaal de hoofdleiding geplaatst zijn tot voorbij de schoolomgeving. Het overkoppelen van de aftakkingen en het definitief herstel van de straten wordt na 1 september uitgevoerd. Tijdens de werkuren is er een parkeerverbod in de werfzone. Opritten en garages kunnen tijdelijk ontoegankelijk zijn.
De Watergroep engageert zich om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen door een efficiënte werkplanning en eventuele ongemakken zo beperkt mogelijk te houden.
Fase 2 werken waterleiding centrum Lo start op 15 juni