Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

17-02-2020
Info over coronavirus
De uitbraak van het nieuwe coronavirus (Covid-19) in China beheerst al enkele weken de actualiteit. Hoewel het hoofdzakelijk over een probleem in China gaat, kunnen er ook hier vragen opduiken.
Daarom heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen.

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de "veel gestelde vragen" doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Je kunt ook via mail vragen stellen.

https://www.info-coronavirus.be/nl/

Info over coronavirus