Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

09-07-2019
Gratis inforeeksen 'Starten met een eigen zaak na je 50ste'

 

Eindelijk die droom waarmaken en een eigen zaak starten na je 50ste? Steeds meer mensen kiezen voor het ondernemerschap tijdens de laatste 10 à 15 jaar van hun carrière.

Maar bij het opstarten van een zaak op oudere leeftijd komt er wel wat om de hoek kijken! Daarom organiseert Integraal VZW (de 50+ ondernemerswerking van UNIZO en Liantis) een praktische opleidingsreeks over het starten met een eigen zaak na je vijftigste.
Tijdens de vierdelige namiddagcyclus krijg je uitgebreid informatie over de startmodaliteiten, over je nieuwe zelfstandigenstatuut en de gevolgen op je pensioen en sociaal statuut, over de bijdragenregeling in hoofd- en bijberoep, over je (aanvullende) sociale bescherming, over verdere begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden, over subsidies & premies zoals de "Transitiepremie 45+", "Springplank",... , kredieten & startersleningen en over het versterken van je ondernemersvaardigheden.

Vijftigplussers die dromen van een nieuwe carrière als zelfstandige ondernemer, kunnen deelnemen op 2 plaatsen in Vlaanderen (te Berchem -Syntra Campus Antwerpen en te Roeselare - Liantis kantoor). De informatiereeks gaat eind november 2019 van start. Deelname is kosteloos, vooraf inschrijven is wel verplicht.

Wens je meer informatie of in te schrijven, mail dan uw naam en adresgegevens naar marc.gommers@integraalvzw.be , bel naar 02 21 22 221 of schrijf u in via de website www.ondernemen50plus.com (rubriek ‘Ons Aanbod - Start 50+').

Vierdelige opleidingscyclus "Starten met een eigen zaak na je 50ste!" - Roeselare
Kandidaat-ondernemers 50+ kunnen gratis deelnemen aan de informatiecyclus ‘Starten met een eigen zaak na je 50ste'. De reeks bestaat uit vier namiddagsessies waar u de kans krijgt praktische kennis op te doen over de belangrijkste zaken die bij de opstart om de hoek komen kijken.

• Sessie 1: Hoe start ik op als zelfstandige?
Maandagnamiddag 25/11/2019
Een zaak starten en wat nu? UNIZO Startersservice vertelt wat u als een starter 50+ moet weten om een goeie opstart te organiseren: van startmodaliteiten en -formali¬teiten en juridische vormen tot boekhoudkundige verplichtingen.
 Gastspreker: UNIZO Startersdienst.

• Sessie 2: Optimalisatie van uw sociale zekerheid en bescherming bij starten na 50
Woensdagmiddag 27/11/2019
Het Kenniscentrum van Liantis gaat dieper in op de gevolgen van een overgang naar een zelfstandige activiteit voor uw sociale rechten en sociale bescherming (bijdragen hoofd- bijberoep, gevolgen pensioen, ziekteverzekering, aanvullende sociale bescherming,...).
 Gastspreker Kenniscentrum Liantis Sociaal Verzekeringsfonds.

• Sessie 3: Op ondernemen staat geen leeftijd! Ondernemerscompetenties
Maandagnamiddag 02/12/2019
Inzicht in de eigen ondernemerscompetenties en het persoonlijk ontwik¬kelingsproces als beginnende 50+ zelfstandige ondernemer vormen het onderwerp van deze sessie.
Tijdens deze sessie krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met de verschillende startersideeën, delen onze ervaringen en leren van elkaar.
 Gastspreker: Liantis talent services

• Sessie 4: Ondersteuning, begeleiding en kredietmogelijkheden.
Woensdagnamiddag 04/12/2019
Een startende ondernemer kan beroep doen op verschillende (financiële) steunmaatregelen, deskundig advies, transitiepremies, subsidies tot zelfs individuele begeleiding. Tijdens deze infoavond ontdekken 50+ kandidaat-ondernemers het ruime pallet van ondersteuning voor startende ondernemers! Ook de mogelijkheden tot een eventuele overname van een zaak komt aan bod.
 Gastsprekers: VDAB, Agentschap Innovatie & Ondernemen, Impulskrediet Hefboom en Overnamemarkt.be

 

• Wanneer 4 namiddagen:
Maandag 25/11/19, woensdag 27/11/19, maandag 02/12/19 en woensdag 04/12/19.
Aanvang 4 sessies: telkens 13u30 - Einde voorzien ca. 16u30. Onthaal vanaf 13u00 met koffie.

• Waar
De 4delige cyclus gaat door in het Liantis kantoor, Ovenstraat 32, 8800 Roeselare.
- Openbaar vervoer: gemakkelijk te bereiken via het openbaar vervoer (30--tal minuten wandelen of met de busverbinding).
- Wagens: parking is voorhanden

 

Gratis inforeeksen 'Starten met een eigen zaak na je 50ste'