Lo-Reninge > Bekendmakingen

Bekendmakingen

Bekendmakingen

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid. De toezichthoudende overheid kan beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Wil je inzage in of een afschrift van een bepaald besluit, doe hier jouw aanvraag met toepassing van de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur.

 

Bekendmakingen 2019

 

Datum bekendmaking Datum besluit  

Februari 2019

 

14/02/2019 (door cbs) CBS 11/02/2019 Besluitenlijst cbs 11/02/2019

11/02/2019 (door cbs) CBS 04/02/2019 Besluitenlijst cbs 04/02/2019 

07/02/2019 (door gouverneur) Gouverneur 01/02/2019 Politiebesluit aanplakking  

06/02/2019 (door cbs) CBS 23/01/2019 Besluitenlijst cbs 23/01/2019 

05/02/2019 (door cbs) CBS 16/01/2019 Besluitenlijst cbs 16/01/2019

 

Januari 2019 

31/01/2019 (door cbs) CBS 09/01/2019 Besluitenlijst cbs 09/01/2019 

24/01/2019 (door voorzitter gemeenteraad) Dagorde gemeenteraad 31 januari 2019

24/01/2019 (door voorzitter OCMW) Dagorde OCMW-raad 31 januari 2019 

15/01/2019 (door burgemeester) GR 03/01/2019 Besluitenlijst Gemeenteraad

15/01/2019 (door voorzitter vast bureau) OCMW 03/01/2019 Besluitenlijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn 


  

 

Bekendmakingen 2018 

17.12.2018 - besluit voorzitter gemeenteraad - oproeping installatievergadering 

14.12.2018 - besluit burgemeester - kandidatenlijst verkiezing leden politieraad

'07.12.2018 - besluit algemeen directeur - zeteltoewijzing bijzonder comité voor de sociale dienst'