Lo-Reninge > Openbare werken

Openbare werken

 

Update 14/03/2018 

Rioleringswerken in Turkeyen 

Aan de inwoners van Turkeyen wordt gevraagd om hun afkoppelingsplan na te zien en de nodige afkoppelingswerken uit te voeren. Binnen een drietal weken worden alle huizen namelijk aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel.

 

Update 02/03/2018

Rioleringswerken in Turkeyen

De werken voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in Turkeyen verlopen vlot. Momenteel wordt het laatste stukje riolering aangelegd. Tegen de paasvakantie zullen de werken in Turkeyen normaal afgerond zijn. Daarna wordt gestart met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de Kruisstraat.  

 

Update 02/02/2018

Rioleringswerken in Turkeyen

Begin volgende week worden werken uitgevoerd aan de bestaande waterleiding in Turkeyen. Die wordt op verschillende plaatsen met 15 centimeter gezakt. Hierdoor zal op bepaalde momenten de watertoevoer worden afgesloten en zal er dus geen leidingwater zijn. De Watergroep zal de bewoners op de hoogte brengen wanneer de onderbrekingen zullen plaatsvinden.

 

Update 25/01/2018

Rioleringswerken in Turkeyen

Op vrijdag 26 januari wordt een inspectieput geplaatst in het midden van de weg ter hoogte van de terreinen van Aquafin nabij de firma Matthys. Er is dan geen doorgang mogelijk. Daarna worden de rioleringen aangelegd en vervolgens wordt gestart met de aansluitingen van de eerste drie woningen komende van de Reningesteenweg.
Aan de inwoners van Turkeyen wordt gevraagd om hun restafvalcontainer, GFT-container, PMD-zak, papier en karton te plaatsen aan het kruispunt van de Reningesteenweg met Turkeyen of het kruispunt van de Ooststraat met Turkeyen. 

 

Update 11/01/2018

 

Rioleringswerken starten in Turkeyen 

Op maandag 15 januari starten de kraanwerken in Turkeyen ter hoogte van de eerste loods van de firma Matthys in het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Die werken zullen zeker duren tot aan de paasvakantie. De bewoners wordt gevraagd om hun GFT-container, restafvalcontainer, PMD-zakken en papier vanaf maandag en dat tijdens de duur van de werken te plaatsen aan ofwel de hoek met de Ooststraat ofwel de hoek met de Reningesteenweg. Uitsluitend lokaal verkeer is beperkt mogelijk. De werken in de Kruisstraat starten pas in april. Elke donderdag na de werfvergadering volgt, indien nodig, een update met de stand van zaken en een verdere planning van de werken. 

 

 

Update 05/01/2018

 

Turkeyen en Kruisstraat in Lo 

Aannemer Degro start op maandag 8 januari 2018 met de werken voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelstel in Turkeyen en een deel van de Kruisstraat. In dit stuk worden de rioleringen aangelegd en zal nadien gestart worden met de huisaansluitingen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Voor het overige verkeer wordt een omleiding voorzien. 

  

Update 08/12/2017

Zuidstraat in Lo

In de Zuidstraat in Lo starten op maandag 11 december, als het weer het toelaat, de herstellingswerken aan de riooldeksels. De betonplaat met de ingewerkte deksels wordt aangepakt en vernieuwd met een laag asfalt. Tijdens de werken wordt er een omleiding met éénrichtingsverkeer voorzien via Turkeyen (in) en de Kruisstraat (uit) zodat de aannemer vlot kan werken. Op de website www.lo-reninge.be zal telkens het laatste nieuws over de werken terug te vinden zijn. 

Doelweg in Pollinkhove

In de Doelweg in Pollinkhove zijn de rioleringswerken zo goed als afgerond. Momenteel worden de goten aangelegd. Daarna volgen nog de boordstenen en de onderfundering.  

Signalisatie betonvakken

De signalisatie aan de vernieuwde betonvakken in de Reningesteenweg in Lo en aan de Pypegale wordt tegen vrijdag 15 december verwijderd.

 

 

 

Update 24/10/2017


Zuidschotestraat / Reningesteenweg

De nieuwe betonvakken in de Zuidschotestraat in Reninge en de Reningesteenweg in Lo worden gegoten op woensdag 25 oktober of donderdag 26 oktober. Daarna moet de beton nog een tijdje drogen vooraleer het verkeer er opnieuw over kan.

Riooldeksels Zuidstraat
De herstelling van de riooldeksels in de Zuidstraat in Lo zal pas gebeuren na het bouwverlof van 1 november. Rondom de nieuwe deksels komt geen beton, maar asfalt. Daardoor zal de hinder beperkt blijven tot een vijftal dagen.

Werken Doelweg Pollinkhove
In de Doelweg in Pollinkhove worden deze week boringen uitgevoerd. De eigenlijke werken voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel starten pas na het bouwverlof van 1 november.

 

 

 

Update 12/10/2017

Werken in Lo-Reninge 

 

  • Volgende week (week 16 oktober) wordt in de Zuidschotestraat in Reninge verder gewerkt aan de opbraak en onderfundering voor de betonvakken. In de Reningesteenweg in Lo worden terzelfdertijd ook enkele betonvakken vernieuwd, maar die werken zullen enkel plaatselijk hinder met zich meebrengen.
  • Vermoedelijk wordt in de tweede helft van volgende week gestart met de opbraak van 2 vakken in de Zuidstraat in Lo. Doorgaand verkeer is dan niet mogelijk. Er wordt een omleiding met eenrichting voorzien via Turkeyen en de Kruisstraat.
  • De Doelweg in Pollinkhove zal pas worden aangepakt na het bouwverlof van november (30 oktober tot 6 november). 
  

 

Update 10/10/2017

Herstelling verzakte riooldeksels

In de Zuidstraat in Lo worden tussen de Markt en de bocht verzakte riooldeksels, die lawaaihinder veroorzaken, hersteld. De weg zal tijdens de duur van de werken, die vermoedelijk starten in de week van 16 oktober, volledig zijn afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de Kruisstraat en Turkeyen. Het ophogen gebeurt in beton, waardoor de nodige droogtijd in acht moet worden genomen.


Hestelling betonvakken tussen Lo en Reningebrug

Tussen Reningebrug en Lo worden in de loop van volgende week enkele betonvakken vernieuwd. Vermoedelijk als gevolg van de droogte waren grote barsten ontstaan.

 

 

Update 06/10/2017

Werken Zuidschotestraat, Kiviethoek en Molenhoek

Volgende week vanaf maandag 9 oktober wordt verder gewerkt aan de opbraak en het plaatsen van de onderfundering in de Zuidschotestraat in Reninge. In de Kiviethoek en Molenhoek zullen de zijkanten worden afgewerkt en waar nodig nog aanpassingen uitgevoerd.

 

update 28/09/2017

Zuidschotestraat afgesloten door wegenwerken

De Zuidschotestraat in Reninge is afgesloten als gevolg van wegenwerken. Er is plaatselijk een omleiding voorzien. De duur van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden.  

 

update 21/09/2017

Asfaltering Kiviethoek en Molenhoek

Als het weer het toelaat, wordt maandag 25 september het wegdek geasfalteerd in de Kiviethoek in Lo en dinsdag in de Molenhoek in Reninge. De bewoners worden door de aannemer nog op de hoogte gebracht. Aansluitend zal gestart worden in de Zuidschotestraat in Reninge met het plaatsen van de signalisatie en de opbraak.