Lo-Reninge > Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken

Onderstaande dossiers liggen momenteel ter inzage op het administratief centrum.

Openbaar onderzoek Sweertvaegher 

Openbaar onderzoek Debyser Marc 

Openbaar onderzoek Vandooren Didier 

Openbaar onderzoek Bailleul 

Openbaar onderzoek Beirnaert Wouter 

Openbaar onderzoek Brusselle 

Openbaar onderzoek Peter Dequeker 

Openbaar onderzoek Electrabel 

Aktename bvba Alvar 

 

  

Onderstaande beslissingen van provincie en/of gemeente liggen momenteel ter inzage op het administratief centrum:

 

Beslissing Vermeulen 

Beslissing Versavel 

Beslissing Vanhoute 

Beslissing JV Lo-Reninge 

Beslissing Huyghebaert 

Beslissing deputatie Malfait 

Beslissing deputatie LV Devreese 

Beslissing deputatie Westkustpolder

Beslissing deputatie Brusselle 

Beslissing Marc Debyser 

Beslissing Janssens 6 

Beslissing Janssens 7 

Beslissing 't Convent 2.0

Beslissing deputatie Leuridan 

Beslissing deputatie Monkerhey 

Beslissing deputatie Morlion Jos 

Beslissing deputatie Delco 

Beslissing Vandenberghe 

Beslissing Sweertvaegher

 

Wenst u het volledige dossier in te kijken, dan vragen wij u om vooraf een afspraak te maken met mevr. Magali Decramer (058/330 113). Dan kunnen wij u bijstaan indien u specifieke vragen hebt.

Voortaan worden alle dossiers ook digitaal ingediend. Hulp bij al die digitale plannen kan handig zijn.