Lo-Reninge > Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken

Onderstaande dossiers liggen momenteel ter inzage op het administratief centrum.

 

Openbaar onderzoek Feryn Ronny

Openbaar onderzoek JARL bvba

Openbaar onderzoek Vanoverberghe-Desmet 

  

Onderstaande beslissingen van provincie en/of gemeente liggen momenteel ter inzage op het administratief centrum:

Beslissing Cano Cruz Liberto 

Beslissing Patrick Sticker 

Beslissing Vermote-Hostens 

Beslissing Bucquoye-Deroo 

Beslissing Vandenbroele Georges 

Beslissing Goudeseune-Muyssen  

Beslissing Boudry-Masschelein 

Beslissing Torrelle 

Beslissing Sicagra 

Beslissing Claeys-Heugebaert 

Beslissing Top Pierre

Beslissing Jan Segaert

Beslissing Vanderriest-Delrue 

Beslissing Meuleman-Masschelein 

Beslissing Oost Stefanie 

Beslissing Debaene - Versavel 

Beslissing Defontaines Kathy 

Beslissing deputatie Ghislain Fonteyne 

Beslissing deputatie Delo 

Beslissing deputatie Decroos Jan 

Beslissing Mabesoone Marnix 

Beslissing Vanpeteghem A&G 

Beslissing deputatie Delco 

Beslissing Vlaamse overheid Desa Holding 

Beslissing Cobbaert - Debruyne 

Beslissing Cailliau - Depover 

Beslissing deputatie Kevin Feryn 

Beslissing deputatie Gheldof 

Beslissing cbs Pieters  

  

Wenst u het volledige dossier in te kijken, dan vragen wij u om vooraf een afspraak te maken met mevr. Magali Decramer (058/330 113). Dan kunnen wij u bijstaan indien u specifieke vragen hebt.

Voortaan worden alle dossiers ook digitaal ingediend. Hulp bij al die digitale plannen kan handig zijn.