Lo-Reninge > Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken

Onderstaande dossiers liggen momenteel ter inzage op het administratief centrum.

Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, is diezelfde dag in werking getreden.
De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat:
- de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020 nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
- de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
- de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
- de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
- de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

 

 

Openbaar onderzoek Hessel

Openbaar onderzoek Wallyn Kurt  

Openbaar onderzoek Talpe - Desimpel Niklaas 

Openbaar onderzoek Gheldof Lieven

Openbaar onderzoek Lieven Matthys 

Openbaar onderzoek Transport Cailliau 

Openbaar onderzoek Lafaut Leslie 

Openbaar onderzoek Westland nv 

Openbaar onderzoek Vandaele Wim 

Openbaar onderzoek Callens Eddy 

Openbaar onderzoek Vanrenterghem Johan 

Openbaar onderzoek Debyser Marc 

Openbaar onderzoek Wouter Robbe

Openbaar onderzoek Stijn Maes 

Openbaar onderzoek Talpe-Desimpel 

Openbaar onderzoek Voeder Debaeke

Openbaar onderzoek Vandewalle LV 

Openbaar onderzoek Baes Christiaan 

Openbaar onderzoek Bouwonderneming Catteeu 

Openbaar onderzoek Callens Eddy 

Openbaar onderzoek Clarebout Stephaan 

Openbaar onderzoek Vandenberghe Geert 

Openbaar onderzoek Cuvelier 

Openbaar onderzoek Vanhoutte Michiel - Charlotte Plouvier 

 

 

 

  

  

Onderstaande beslissingen van provincie en/of gemeente liggen momenteel ter inzage op het administratief centrum:

 

Beslissing Peutevinck

Beslissing Lieven Vlamynck 

Beslissing Fluvius 

Beslissing Dehouck-Pauwels 

Beslissing Peutevinck Koen 

Beslissing deputatie Veraverbeke Koen 

Beslissing Johan Matthys 

Aktename Bervoet Kurt

Beslissing Beirnaert-Deturck 

Bekendmaking Delo 

Beslissing Lieve Castryck 

Beslissing Jan Segaert 

Beslissing Patrick Boudry 

Beslissing Wim Borra 

Beslissing Joost Castryck 

Beslissing Debyser Marc 

Beslissing Vanstechelman

Beslissing Paeme Fréderic

Beslissing Schipman Rita

Aktename bv garage Monteyne 

Beslissing Frederik Devloo

Beslissing Ivan Cailliau

Beslissing Vlaamse Waterweg

Beslissing deputatie Joeri Roose 

Beslissing Logghe 

Bekendmaking aktename Bpost 

Bekendmaking aktename Eye Deal 

Beslissing eerste aanleg deputatie Mabesoone 

Beslissing Lieven Matthys 

Beslissing Koen Dieryck 

Beslissing eerste aanleg cbs Wim Vandaele 

Beslissing Ignace Wallyn

Beslissing Marc Debyser 

Beslissing Wim Debruyne 

Beslissing Jolien Pieters 

Beslissing Talpe Niklaas 

  

  

Wenst u het volledige dossier in te kijken, dan vragen wij u om vooraf een afspraak te maken met mevr. Magali Decramer (058/330 113). Dan kunnen wij u bijstaan indien u specifieke vragen hebt.

Voortaan worden alle dossiers ook digitaal ingediend. Hulp bij al die digitale plannen kan handig zijn.