Lo-Reninge > Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken

Onderstaande dossiers liggen momenteel ter inzage op het administratief centrum.

Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, is diezelfde dag in werking getreden.
De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat:
- de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020 nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
- de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
- de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
- de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
- de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

 

  

  

Onderstaande beslissingen van provincie en/of gemeente liggen momenteel ter inzage op het administratief centrum:

 

Beslissing deputatie Delo 

Beslissing deputatie Decroos Jan 

Beslissing Mabesoone Marnix 

Beslissing Vanpeteghem A&G 

Beslissing deputatie Delco 

Beslissing Vlaamse overheid Desa Holding 

Beslissing Cobbaert - Debruyne 

Beslissing Cailliau - Depover 

Beslissing deputatie Kevin Feryn 

Beslissing deputatie Gheldof 

Beslissing cbs Pieters  

Beslissing Dirk Ketelers 

Beslissing Ronny Feryn 

Beslissing deputatie Vandewalle Geert 

Beslissing Vandenberghe Jan en Geldof Sanne 

Beslissing deputatie Jelle Blauwblomme   

Beslisisng Lootvoet 

Beslissing Blondeel 

Aktename Vanhomwegen

   

Wenst u het volledige dossier in te kijken, dan vragen wij u om vooraf een afspraak te maken met mevr. Magali Decramer (058/330 113). Dan kunnen wij u bijstaan indien u specifieke vragen hebt.

Voortaan worden alle dossiers ook digitaal ingediend. Hulp bij al die digitale plannen kan handig zijn.