Lo-Reninge > Milieu > Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling wordt omschreven als een ontwikkeling waarbij voorzien wordt in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de mogelijkheden tot het voorzien in de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Er zijn immers grenzen aan de draagkracht van het leefmilieu. Toegespitst op milieu heeft duurzame ontwikkeling vooral te maken met voorzorg, voorkomen, een brongerichte aanpak, het stand-still beginsel en het principe 'de vervuiler betaalt'. Een mondvol moeilijke woorden maar het is duidelijk dat duurzame ontwikkeling verder reikt dan de zorg voor milieu. Het is noodzakelijk dat milieu-overwegingen geïntegreerd worden in beslissingen in andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, verkeer, energie,...

Ecologische voetafdruk

Op de Milieutop van de Verenigde Naties in 1992 (Rio de Janeiro, Brazilië), maar ook op de daaropvolgende Rio+10 Top over Duurzame Ontwikkeling in 2002 (Johannesburg, Zuid-Afrika), werd steeds duidelijker dat de kloof tussen de rijke en de arme landen groeit. Deze kloof kan niet los gezien worden van de achteruitgang van het milieu.

De geïndustrialiseerde landen gebruiken teveel grondstoffen uit het Zuiden. En hierdoor wordt de ontwikkeling van het Zuiden verhinderd. Kortom: overconsumptie door de rijken en daaruit volgt armoede voor de armen.

De ecologische voetafdruk is een methode die ontwikkeld door 2 Canadese onderzoekers van de universiteit van British Columbia, William Rees en Mathis Wackernagel. Zij zochten een originele manier om sociale rechtvaardigheid en respect voor het milieu te meten. Ze noemden hun methode de 'Ecological Footprint'. In het Nederlands dus 'Ecologische Voetafdruk'. Maar omdat het niet alleen over ecologie gaat, kan men ook (zoals in Nederland) van de 'Mondiale Voetafdruk' spreken. Maakt niet uit. Als hij maar kleiner wordt!

 

 

Meer info over de ecologische voetafdruk:

 

www.voetafdruk.be

www.ecolife.be/voetafdruk.asp