Lo-Reninge > Milieu > Bodem

Bodem

Met het Vlaams Reglement rond de Bodemsanering, kortweg Vlarebo, goedgekeurd 14 december 2007 en gepubliceerd 22 april 2008 [erratum gepubliceerd 19 mei 2008] heeft het Vlaamse gewest een concrete en volwaardige nieuwe bodemwetgeving. Het Vlarebo voert de bepalingen van het bodemdecreet uit. De nieuwe bodemwetgeving trad integraal in werking op 1 juni 2008.