Lo-Reninge > milieu- of exploitatie- vergunningen

milieu- of exploitatie- vergunningen

Heb je een onderneming, bedrijf, handelszaak, feestzaal, dancing, werkplaats, opslagplaats, stallen voor dieren, machines, grondwaterput ... die mogelijk hinderlijk is voor mens en omgeving?  Ja, ... mogelijk heb je een milieuvergunning nodig of ben je onderworpen aan een meldingsplicht.  De lijst van al deze activiteiten, zogenaamde "hinderlijke inrichtingen" worden vermeld op bijlage 1 van het Vlarem titel I.

De volledige lijst van hinderlijke inrichtingen en de klasse waartoe ze behoren kan je hier raadplegen

Afhankelijk van de hinder en de locatie worden de activiteiten ingedeeld als
klasse 1 of klasse 2 : hiervoor heb je een vergunning nodig.
klasse 3 inrichtingen, hiervoor geldt de meldingsplicht.

Is er een combinatie van allerlei activiteiten, dan is de hoogste klasse van toepassing.

Waar aanvragen ?
Een klasse 1 vergunning wordt in 10 exemplaren aangevraagd bij de Bestendige deputatie van de provincieraad Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge.
Een klasse 2 vergunning moet in 7 exemplaren aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Lo-Reninge, Oude Eiermarkt 9 te 8647 Lo-Reninge. De behandelingstermijn is respectievelijk 3,5 en 4,5 maand.

Vergunningsaanvragen gaan steeds gepaard met een openbaar onderzoek van 30 dagen.

Iedere belanghebbende die niet akkoord is met een beslissing omtrent een vergunningsaanvraag kan hiertegen beroep aantekenen : voor een klasse 2 bij de Bestendige deputatie van de provincieraad, voor een klasse 1 bij de Vlaams minister van leefmilieu. Beroep aantekenen tegen een vergunning die na een beroepsprocedure werd afgegeven, kan enkel bij de Raad van State.

Voor een klasse 3 is de procedure zeer eenvoudig. De melding gebeurt schriftelijk in 3 exemplaren bij het gemeentebestuur.

Enkele voorbeelden waarvoor een melding of een vergunning noodzakelijk is :

houden van runderen, varkens, ..., een carrosseriebedrijf, een schrijnwerkerij, een feestzaal, de omloop voor motorcross, een grondwaterput, de opslag van stookolie (> 5000 l), de opslag van mazout (> 100 l), een benzinetankstation, een hoogspanningstransfo ...