Lo-Reninge > Milieu > Milieuverantwoord productgebruik

Milieuverantwoord productgebruik

Milieuverantwoord productgebruik houdt in dat de voorkeur dient te gaan naar producten en/of systemen die de minste milieueffecten veroorzaken in hun volledige levensloop - van grondstoffase over de productie- en gebruiksfase tot en met de afvalfase.  Als stadsbestuur moeten we kiezen voor producten die tijdens hun volledige levenscyclus het leefmilieu zo weinig mogelijk belasten. Zo zijn we onder andere overgegaan tot de aankoop van milieuvriendelijke onderhouds- en schoonmaakproducten, het gebruik van COPRO-gekeurd breekpuin, de aankoop van duurzaam geëxploiteerd, de aankoop van bio-producten, enz...

Milieuverantwoord productgebruik binnen de werking van de eigen gemeentelijke diensten.   

Duurzaam geëxploiteerd hout 

Bij het aankopen van duurzaam geëxploiteerd hout kunnen lokale overheden kiezen uit twee labels

De Vlaamse overheid aanvaardde dit in de Samenwerkingsovereenkomst milieu (2008-2013).

Standaardbestek duurzaam hout

Momenteel wordt in overleg met de verschillende betrokken diensten gewerkt aan het standaardbestek voor duurzaam geëxploiteerd hout.
Zodra deze besteksbepalingen beschikbaar zijn, zullen deze verspreid worden binnen de Vlaamse overheid en de lokale overheden.

Gebruik van minder gekende houtsoorten

Om duurzaam hout aan te kopen kon je vroeger kiezen uit een lijst van specifieke houtsoortnamen. Momenteel worden de prestatie-eisen van de houtsoorten voorgeschreven.

Als een bepaalde houtsoort niet kan worden geleverd met een toegestaan certificaat voor duurzaam bosbeheer, heeft de leverancier de mogelijkheid alternatieve (soms minder bekende) houtsoorten te leveren die wel voldoen aan de Vlaamse criteria voor duurzaam geëxploiteerd hout. Afhankelijk van het werk kunnen verschillende houtsoorten gecombineerd worden. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van één bepaalde houtsoort minder

Belang van de Chain of Custody:

Elke schakel in de handelsketen van duurzaam geëxploiteerd hout ondergaat een audit. Die audit garandeert dat gelabeld hout afkomstig is van gecertificeerde bossen. Deze keten wordt de 'Chain of Custody' (CoC) genoemd. Enkel bedrijven die een Chain of Custody certificaat hebben, mogen gelabelde producten verkopen. Op dit certificaat wordt een specifiek Chain of Custody-nummer vermeld. Elk bedrijf heeft zijn eigen nummer. (bv SGS-COC-007)

Wil je verifiëren of een bepaalde leverancier beschikt over een Chain of Custody certificaat kan je volgende websites raadplegen:

Naast het certificaat moet je ook steeds de factuur controleren. Bedrijven met een CoC certificaat verkopen immers niet uitsluitend FSC/PEFC-gelabelde producten.

Alle facturen voor FSC/PEFC-gelabelde producten moeten:

  • Vermelden dat het product FSC/PEFC-gelabeld is
  • Het Chain-of-Custody nummer van het bedrijf dragen.
    Controleer dus steeds het Chain of Custody-nummer van het bedrijf op uw factuur!

Compost

Compost is een donkerbruin tot zwart, kruimelig product dat bestaat uit plantaardige resten (selectief ingezamelde groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren, snoeihout, ...) die door micro-organismen bijna tot humus zijn afgebroken.

U kunt het vergelijken met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten zich omvormen tot de donkerbruine bosgrond. Compost ruikt ook enigszins naar bosgrond. Het is het resultaat van het composteringsproces. Het is een humusproduct dat levende organismen bevat en gemineraliseerde elementen die voedsel zijn voor planten. Compost is 100 % natuurlijk.

Compostering is een natuurlijk proces

Composteren is waarschijnlijk één van de oudste natuurlijke recyclageprocessen. Dit van nature traag verlopend proces kan versneld worden door het optimaliseren van bepaalde parameters

Compost bevat veel organische stof en verbetert de bodemstructuur, levert voeding en organisch materiaal. Compost wordt gebruikt in de land- en tuinbouw door vermenging met of bestrooiing van de bovenlaag van de bodem

Compost verbetert de bodemstructuur.

De ideale bodemstructuur is de kruimelstructuur, waarbij de grond samengehouden wordt in zachte, kruimelige bodemaggregaten. Tussen de kruimels zijn er kleine en grote poriën. Plantenwortels vinden hier water, zuurstof en voedsel (onder de vorm van mineralen) en doordringen via deze poriën de bodem. Humus heeft een zeer belangrijke rol in de vorming van deze kruimelstructuur. Organische stof (en enkele maanden geduld) kunnen soms al volstaan om een te losse bodem of grond met dikke harde kluiten te verbeteren. Voldoende organische stof, via toediening van compost (humusproduct), is daarom in een tuin van groot belang. Een kruimelstructuur is ook zeer stabiel. Het voorkomt dat de bodemdeeltjes gemakkelijk losraken en verplaatsen. Tijdens een regenbui zal de bodem minder gemakkelijk dichtslaan of wegvloeien. Een donkere bodem met veel humus warmt ook sneller op in het voorjaar.

De Technische dienst van Lo-Reninge gebruikt regelmatig compost. 

Breekpuin

Met de COPRO-certificering wenst de overheid de kwaliteit en het verantwoord gebruik van gerecycleerde granulaten bij diverse bouwwerken te stimuleren. COPRO vzw is een onpartijdige instelling die instaat voor de controle van bouwproducten. Granulaten die het COPRO-garantielabel dragen zijn dus tegelijk milieuvriendelijk (want het gaat om gerecycleerde puingranulaten) én kwaliteitsvol (conform de gedefinieerde kwaliteitseisen).

Een tweede leven voor bouwmaterialen

Biologische producten

Onderzoek toont aan dat bioproducten vaak meer vitamines en mineralen bevatten.  En ook meer antioxidanten.  Die spelen een belangrijke rol in de strijd tegen kanker.  Trouwens in de biovoeding vind je veel minder kunstmatige toevoegingen en bewaarmiddelen.  Bio verkiest vooral natuurlijke middelen of houdt het puur.  Groenten en fruit krijgen tijd om te groeien, in hun natuurlijke omgeving en tijdens het juiste seizoen.  Bioproducten smaken daardoor heerlijk en dat proef je.  Bioboeren gebruiken geen chemische middelen om onkruid en schadelijke insecten te bestrijden.  En er komt ook geen kunstmest aan te pas.  De biologische teelt verloopt in evenwicht met de natuur.  Trouwens geen enkel landbouwsysteem hanteert zulke strikte normen voor het dierenwelzijn.  In de biologische teelt krijgen de dieren de zorg en de aandacht die ze verdienen.  Op en rond biobedrijven floreert de natuur.  Je vindt er meer wilde planten en dieren.  De bioteelt produceert ook minder koolstofdioxide, de belangrijkste boosdoener bij de opwarming van de aarde. 

Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen

Gebouwen ecologisch verantwoord schoonmaken is minder vanzelfsprekend dan het nemen van maatregelen rond afvalpreventie.  Nochtans is het niet zo moeilijk om bij het onderhoud rekening te houden met het milieu.  Zuinig gebruik staat daarbij voorop.  Maar een combinatie van zuinig zijn, het gebruik van microvezeldoekjes en het gebruik van milieusparende schoonmaakmiddelen is natuurlijk nog beter.

Natuurlijke verven en vernissen

Nog niet zo lang geleden kon je als doe-het-zelver of professional nauwelijks verven, beitsen enz. vinden die bewust vanuit een milieuvriendelijke reflex op de markt waren gebracht. Momenteel beschik je over een aanzienlijke keuze als je om milieu- en gezondheidsredenen geen gebruik meer wil maken van de gangbare solventgedragen kleur- of beschermingsproducten of de al even milieu-onvriendelijke middelen om verflagen schoon te maken of te verwijderen.

Verven zonder wroeging