Lo-Reninge > Milieu > Afval

Afval

Afvalpreventie en hergebruik

Thuiscomposteren

De gemeente biedt de inwoners middelen aan om thuis te composteren

Composteren is een proces waarbij we organische afval door micro-organismen en kleine ongewervelden onder welbepaalde omstandigheden laten omzetten tot een stabiel eindproduct nl. compost.

Lo-Reninge biedt je de volgende mogelijkheden aan om te composteren:

Op het gemeentehuis kunt u een compostvat (17,50 €) en een wormenbak (13,50 €) aankopen.  

Ook op het containerpark (te Elzendamme) kunt u de volgende composteermethoden aankopen: een compostvat voor 20,00 € en een compostbak voor 50,00 €.  Sinds 1 januari 2009 kunt u een gemeentelijke subsidie krijgen van 15 € bij de aankoop van een compostbak op het containerpark.  Meer info: zie onder 'Subsidies'

Op het containerpark is er ook een compostdemo.  Daar kunt u terecht met al uw compostvragen.  De compostmeesters van Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren houden de demoplaats open.  Tijdens 2011 vind u de compostmeesters op de demo tijdens de volgende momenten:

- zaterdag 30 april 2011 van 10.00u tot 12.00u

- zaterdag 28 mei 2011 van 10.00u tot 12.00u

- zaterdag 25 juni 2011 van 10.00u tot 12.00u

- zaterdag 30 juli 2011 van 10.00u tot 12.00u

- zaterdag 27 augustus 2011 van 10.00u tot 12.00u

- zaterdag 24 september 2011 van 10.00u tot 12.00u

Op een aantal opgesomde data hierboven wordt niet enkel de demo bemand maar wordt er een extra activiteit georganiseerd.

Op zaterdag 30 april 2011 hebben we het vooral over de opstart van uw compostmethode (compostbak - compostvat- wormenbak).   Hoe start je best een compostbak op?  Waar zet je best je compostvat? Waarvoor kan je een wormenbak gebruiken? is een composthoop niet hetzelfde als een mesthoop?

op zaterdag 11 juni 2011 houden we een kriebelbeestjes-voormiddag.  We zoeken naar kriebelbeestjes in en om het compostvat.  Om 11 uur worden de prijzen van de kleurwedstrijd uitgereikt.

Kleurwedstrijd composteren

Alle kinderen van het basisonderwijs van Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren kunnen deelnemen aan de kleurwedstrijd 'Composteren'

Op de splinternieuwe website http://www.compostdemo.be/ kan je vanaf 1 april, én dit is geen aprilvis, een kleurplaat afdrukken.  Print er één af of vraag het aan mama of papa en kleur die zo goed als mogelijk in.  Breng daarna de ingekleurde kleurplaat binnen op het containerpark te Vleteren.  Let op, dat kan enkel tijdens de compostdemo van 30 april en 28 mei 2011.  Op zaterdag 11 juni worden de prijzen uitgedeeld.  Enkel de kinderen die aanwezig zijn kunnen in aanmerking komen voor een prijs. 

Op zaterdag 24 september 2011: we kijken wat er is gebeurd met ons tuin- en keukenafval.  We oogsten onze compost uit de compostbak of vat.  Daarnaast tonen we aan wat je allemaal met compost kan doen.  We gaan compost zeven en voor verschillende toepassingen gebruiken. 

Meer info over composteren vind je op hier

Antireclamestickertjes

De gemeente biedt aan alle inwoners antireclamestickertjes

Hebt u een hekel aan reclame maar u krijgt graag de regionale krant in de bus?  Of u krijgt liever totaal geen ongeadresseerde post in uw brievenbus? Dan kan u één van de twee stickers op uw brievenbus kleven.  U krijgt deze sticker gratis bij de gemeente. 

Antireclamestickertjes

Kringloopwinkel

De gemeente stimuleert het hergebruik van afvalstoffen.  Daarom heeft de gemeente een overeenkomst afgesloten met een kringloopwinkel.  De inwoners van Lo-Reninge kunnen herbruikbare goederen afgeven aan een kringloopwinkel hieronder vermeld of de kringloopwinkel komt de herbruikbare goederen gratis ophalen. 

Kringloopwinkel Westkust - Westhoek

Te Diksmuide, Esenweg 5 te 8600 Diksmuide, 0494/33 26 56

Te Ieper, K. Steverlyncklaan 8 te 8900 Ieper, 057/36 07 05

Te Poperinge, Ieperstraat 231 te 8970 Poperinge, 057/33 28 12

Te Veurne, Ondernemingenstraat 15 te 8630 Veurne, 058/31 19 81

http://www.kringloopwinkelwest.be/

Reglement herbruikbare luiers

Wasbare luiers zijn terug... maar in een nieuwe gedaante. De nieuwe wasbare luiers zijn niet meer te vergelijken met de oude katoenen doeken die onze ouders en grootouders vroeger gebruikten.

De moderne wasbare luier heeft de vorm van een wegwerpluier en bestaat in verschillende vormen, maten en kleuren. De luier sluit niet langer met spelden, maar met klittenband, knoopjes, lintjes,... en is heel comfortabel voor de baby.

Sinds 1 januari 2009 kunt u een subsidie per kind ontvangen bij de aankoop van herbruikbare luiers.  Het subsidiereglement en het aanvraagformulier vindt u terug onder 'subsidies'

Luierinfomap

Gebruik van herbruikbare bekers

Herbruikbare drinkbekers zijn een cool, milieuvriendelijk en kostenbesparend alternatief voor de plastiek wegwerpbekers die op fuiven, optredens en wijkkermissen gebruikt worden.

Wil jij afvalarm feesten? Dan kan je bij Kringloopwinkel West terecht. 

Enkele tips bij het gebruik van herbruikbare bekers: 

  • reserveer voldoende bekers.
  • overweeg een waarborg te vragen aan de deelnemers van je evenement
  • zorg voor voldoende kleingeld om de waarborg terug te geven
  • zorg voor een inruilstand waar mensen hun waarborg terugkrijgen

Selectieve inzameling en restafval

Selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 

In Lo-Reninge sorteren we het afval.  

Sinds 1 januari 2009 gebeurt de ophaling van restafval in (grijze) containers.  Daarnaast werd er ook gestart met de ophaling van GFT (Groenten-, Fruit- en Tuinafval) in (groene) containers.  De ene week wordt het restafval opgehaald, de andere week het GFT.  In de afvalkalender staan alle ophaaldata. 

!Opgelet! voor de ophaling van het restafval wordt er gewerkt met 2 zones.  Op de achterkant van de afvalkalender kunt u terugvinden tot welke zone u behoort. 

Als  je een container buitenzet voor lediging, betaal je voor de hoeveelheid afval die in de container zit. 

Voor 1 kg restafval in de restafvalcontainer betaal je 0,17 €.  En per kilogram GFT in de GFTcontainer tel je slechts 0,05 € neer.

Daarnaast wordt PMD en Papier en Karton nog via een huis-aan-huis-ophaling ingezameld.  Glas tenslotte kan je kwijt in één van de glasbollen. 

Glasbollen wat en waar?

Daarnaast kan iedere inwoner van Lo-Reninge nog terecht op het containerpark met de volgende afvalfracties:

Bol glas (gekleurd en wit) - vlak glas - papier - karton - oude metalen - textiel en lederwaren - tuinafval en snoeihout - KGA (Klein Gevaarlijk Afval) - TL-lampen - motorolie - frituurolie en -vet - (auto)batterijen - allerhande elektrische toestellen (Gratis fracties)

Brandbaar grofvuil - houtafval - steenpuin - tuinafval en snoeihout van tuinaannemers (Betalende fracties)

!! Niemand kan op het containerpark zonder een geldige toegangskaart voor particulieren of voor ondernemers

Openingsuren containerpark:

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:         13.30u tot 16.45u

Zaterdag                                                      9.00u tot 12.45u

Gesloten:

Maandag, zon- en feestdagen

En op 1 januari, 2 juni, 21 juli, 1 november, 2 november, 11 november en 12 november 2011. Op zaterdag 24 december en zaterdag 31 december is het containerpark gesloten om 12.00u.    

Afvalkalender

GFT-afval (Groente-, fruit - en tuinafval), papier en karton, PMD (plastic-, metaal- en drankkartons), grof huisvuil en de restafval worden huis aan huis opgehaald.  De juiste data vind je op de afvalkalender.

Afvalkalender

Selectief slopen en sorteren aan de bron

selectief slopen en sorteren aan de bron

Inzameling textielafval

Textiel kan je deponeren in een textielcontainer op grondgebied Lo-Reninge of in de kledingcontainer op het containerpark. Steek je oude kledij wel in een plastiek zak, die je goed afsluit, zodat de kledij er niet kan uitvallen.

Kledingcontainers dienen enkel voor kleiding in te deponeren. We vragen om deze containers dan ook enkel voor dit te gebruiken. Een propere omgeving is aangenaam voor iedereen!

De sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen

Wens je als bedrijf meer info over de sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen?  Vraag dan de gratis brochure 'afvalwegwijs voor KMO's en zelfstandigen' op bij de milieudienst of bij de IVVO.  In de brochrue vind je tevens preventietips welke belangrijke milieu- en financiële besparkingen kunnen opleveren.  Bovendien bevat dit pakket een overzichtelijke fiche met een handig overzicht van de selectieve inzameling in de gemeente. 

Zwerfvuilopruimacties

Jaarlijks worden er op grondgebied Lo-Reninge zwerfvuilacties gehouden.

Op donderdag 17 maart 2011 werd er een zwerfvuilactie gehouden door de technische dienst , milieudienst en milieuraad van Lo-Reninge en de basisschool van Reninge.  Hieronder enkele foto's.  Met een 78 leerlingen (van 1ste tot 6de leerjaar) werd er 5 km gemeentewegen afgelopen.  In totaal werd er 340 kg zwerfvuil opgeraapt. 

(foto's)