College

 

Morlion Lode

 


Functie: Burgemeester
Partij: Dynamisch

Weststraat 18
8647 Lo
058 28 91 28

burgemeester@lo-reninge.beBevoegdheden:

 • Algemeen beleid, intergemeentelijk samenwerken, burgerlijke stand en bevolking, personeel, politie, brandweer (veiligheid in het algemeen), ruimtelijke ordening, financiën en kerkfabrieken.

Bestuurder in:

 • Woonmaatschappij Ijzer en Zee
 • Regionaal Besstuurscomité (RBC) West Gaselwest
 • Figga
 • (raadgevende stem) Polder Noordwatering

Is vertegenwoordiger in:
 • Politiecollege Spoorkin
 • Algemene vergadering Westhoekoverleg (burgemeestersoverleg)
 • Algemene Bekkenvergadering voor het Ijzerbekken
 • (plaatsvervangend) lid van bekkenbureau van de Ijzer

 
Merlevede Lena


Functie: Eerste schepen
Partij: Dynamisch

Zuidschotestraat 39
8647 Reninge
057 42 23 07

lena.merlevede@gmail.com

 

Bevoegdheden:

Openbare werken, begraafplaatsen, informatie en inspraak, feestelijkheden.


Is vertegenwoordiger in:

 

 • Algemene Vergadering Watergroe
 • Algemene vergadering Woonwinkel West
 • lid van de raad van bestuur van de rattenbestrijding

 

 


Matthys Johan

 


Functie: Tweede schepen
Partij: Dynamisch

Rabbelaresteenweg 1
8647 Lo
058 28 98 03

johan_matthys@telenet.be  

 

 

Bevoegdheden:

 • Milieu, sport, Europese zaken, beheer van grachten en bermen, patrimonium.Is vertegenwoordiger in:

 • Raad van bestuur Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor De Sector Veurne en Ommeland (IVVO)
 • Directiecomité Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor De Sector Veurne en Ommeland (IVVO)
 • Initiatiefgroep Regionaal Landschap IJzer en Polder
 • Bestuurslid polder Noordwatering
 • Dijkgraaf polder NoordswateringCornette Wout

 

 


Functie: Derde schepen
Partij: Dynamisch

Ooststraat 4
8647 Lo
058 28 96 82

wout.cornette@telenet.be

Bevoegdheden:

 • Jeugd, toerisme en lokale economie, cultuur, verkeer en verkeersveiligheid,onderwijs.

Is vertegenwoordiger in:

 • Algemene Vergadering Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Veurne-Diksmuide vzw
 • Algemene Vergadering DEXIA Bank nv
 • Algemene Vergadering Gemeentelijke Holding nv
 • Algemene Vergadering Ethias Verzekering
 • Algemene Vergadering Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) West-Vlaanderen vzw
 • Algemene Vergadering Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité (RESOC) Westhoek
 • Algemene Vergadering West-Vlaamse Intercommunale
 • Algemene Vergadering Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Bertier Monique


Functie: Vierde schepen
Partij: Dynamisch

Dorpplaats 15

8647 Reninge

057/40 09 99

monique.bertier@hotmail.com

Zitdag: Elke donderdag van 10.30 tot 11.30 uur in het administratief centrum in Lo.

Bevoegdheden:

 • Voorzitter OCMW
 • Sociaal beleid (welzijn, senioren), woonbeleid, landbouw en ontwikkelingssamenwerking.

Is vertegenwoordiger in:

 • Algemene Vergadering IVVO
 • Raad van Bestuur Woonmaatschappij IJzer en Zee
 • Dagelijks bestuur stuurgroep Woonwinkel West